ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : ลิขิต ชูชิต , สายัญห์ เอี่ยมรอด , ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด , อาภรณ์ เทพพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830719000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลิขิต ชูชิต , สายัญห์ เอี่ยมรอด , ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด , อาภรณ์ เทพพานิช . (2551). การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ลิขิต ชูชิต , สายัญห์ เอี่ยมรอด , ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด , อาภรณ์ เทพพานิช . 2551. "การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ลิขิต ชูชิต , สายัญห์ เอี่ยมรอด , ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด , อาภรณ์ เทพพานิช . "การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ลิขิต ชูชิต , สายัญห์ เอี่ยมรอด , ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด , อาภรณ์ เทพพานิช . การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.