ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด
นักวิจัย : สุรพล เช้าฉ้อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0330753000&BudgetYear=2003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล เช้าฉ้อง . (2546). การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุรพล เช้าฉ้อง . 2546. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุรพล เช้าฉ้อง . "การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
สุรพล เช้าฉ้อง . การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.