ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร
นักวิจัย : กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0330747000&BudgetYear=2003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ . (2546). การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ . 2546. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ . "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ . การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.