ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน
นักวิจัย : วราภา มหากาญจนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830193000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภา มหากาญจนกุล . (2551). การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภา มหากาญจนกุล . 2551. "การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภา มหากาญจนกุล . "การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วราภา มหากาญจนกุล . การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.