ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
นักวิจัย : เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130879000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว . (2555). การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว . 2555. "การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว . "การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว . การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.