ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
นักวิจัย : คัทลียา ฉัตร์เที่ยง , นงลักษณ์ เทียนเสรี , สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ , สนธิชัย จันทร์เปรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930191000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คัทลียา ฉัตร์เที่ยง , นงลักษณ์ เทียนเสรี , สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ , สนธิชัย จันทร์เปรม . (2552). การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คัทลียา ฉัตร์เที่ยง , นงลักษณ์ เทียนเสรี , สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ , สนธิชัย จันทร์เปรม . 2552. "การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คัทลียา ฉัตร์เที่ยง , นงลักษณ์ เทียนเสรี , สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ , สนธิชัย จันทร์เปรม . "การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
คัทลียา ฉัตร์เที่ยง , นงลักษณ์ เทียนเสรี , สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ , สนธิชัย จันทร์เปรม . การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.