ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
นักวิจัย : นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช , นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , วินัย อาจคงหาญ , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช , ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , อำพน จรัสจรุงเกียรติ , จารุพันธุ์ หนูสมตน , พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130272000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช , นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , วินัย อาจคงหาญ , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช , ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , อำพน จรัสจรุงเกียรติ , จารุพันธุ์ หนูสมตน , พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ . (2554). การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช , นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , วินัย อาจคงหาญ , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช , ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , อำพน จรัสจรุงเกียรติ , จารุพันธุ์ หนูสมตน , พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ . 2554. "การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช , นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , วินัย อาจคงหาญ , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช , ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , อำพน จรัสจรุงเกียรติ , จารุพันธุ์ หนูสมตน , พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ . "การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช , นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , วินัย อาจคงหาญ , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช , ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , อำพน จรัสจรุงเกียรติ , จารุพันธุ์ หนูสมตน , พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ . การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.