ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร
นักวิจัย : วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ , อนงค์นาฎ ศรีวิหค
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630734000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ , อนงค์นาฎ ศรีวิหค . (2549). การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ , อนงค์นาฎ ศรีวิหค . 2549. "การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ , อนงค์นาฎ ศรีวิหค . "การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ , อนงค์นาฎ ศรีวิหค . การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.