ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย
นักวิจัย : ชวลิต ฮงประยูร , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง , นางสาวสุภัค แสงทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030065000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวลิต ฮงประยูร , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง , นางสาวสุภัค แสงทวี . (2553). การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชวลิต ฮงประยูร , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง , นางสาวสุภัค แสงทวี . 2553. "การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชวลิต ฮงประยูร , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง , นางสาวสุภัค แสงทวี . "การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ชวลิต ฮงประยูร , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง , นางสาวสุภัค แสงทวี . การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.