ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ , นายกำพล เกษจินดา , นายชลาธร ศรีตุลานนท์, , นายสำเริง ปานอุทัย, , นายทรงพล รอดทอง, , นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, , นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ,
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240092001&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ , นายกำพล เกษจินดา , นายชลาธร ศรีตุลานนท์, , นายสำเริง ปานอุทัย, , นายทรงพล รอดทอง, , นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, , นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, . (2556). การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ , นายกำพล เกษจินดา , นายชลาธร ศรีตุลานนท์, , นายสำเริง ปานอุทัย, , นายทรงพล รอดทอง, , นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, , นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, . 2556. "การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ , นายกำพล เกษจินดา , นายชลาธร ศรีตุลานนท์, , นายสำเริง ปานอุทัย, , นายทรงพล รอดทอง, , นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, , นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, . "การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ , นายกำพล เกษจินดา , นายชลาธร ศรีตุลานนท์, , นายสำเริง ปานอุทัย, , นายทรงพล รอดทอง, , นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, , นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, . การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.