ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
นักวิจัย : สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ประภาส ช่างเหล็ก , กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุปราณี งามประสิทธิ์ , เอ็จ สโรบล , สามัคคี บุณยะวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230887000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ประภาส ช่างเหล็ก , กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุปราณี งามประสิทธิ์ , เอ็จ สโรบล , สามัคคี บุณยะวัฒน์ . (2556). การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ประภาส ช่างเหล็ก , กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุปราณี งามประสิทธิ์ , เอ็จ สโรบล , สามัคคี บุณยะวัฒน์ . 2556. "การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ประภาส ช่างเหล็ก , กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุปราณี งามประสิทธิ์ , เอ็จ สโรบล , สามัคคี บุณยะวัฒน์ . "การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ประภาส ช่างเหล็ก , กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุปราณี งามประสิทธิ์ , เอ็จ สโรบล , สามัคคี บุณยะวัฒน์ . การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.