ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น
นักวิจัย : ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630727000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . (2549). การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . 2549. "การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . "การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.