ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานสำหรับรักษาแผล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานสำหรับรักษาแผล
นักวิจัย : มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , ทิวาพร ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , Malinee Prasitsilp , Tiwaporn Siriwittayakorn , Robert Molloy , Suwalee Chandrkrachang
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Chitin , Chitosan , Engineering and technology , Wound dressing , วัสดุตกแต่งแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไคติน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไคตินเป็นสารธรรมชาติที่แยกออกมาได้จากเปลือกกุ้งและกระดองสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในประเทศไทย ไคตินที่แยกออกมาได้สามารถถูกดัดแปลงโดยปฏิกิริยาทางเคมีให้ได้สารไคโตซาน ที่ละลายได้ในกรดอินทรีย์หลายชนิด ไคตินและไคโตซานมีสมบัติพิเศษคือต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และไม่เป็นพิษ สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของคนและสัตว์ จึงมีผู้นำมาใช้งานในด้านอาหาร ยา เครื่องสำอางค์ และวัสดุทางการแพทย์ เช่น ผิวหนังเทียม โครงการวิจัยนี้จะดำเนินการทดลองนำไคติน-ไคโตซานที่แยกออกมาจากเปลือกกุ้ง และแกนหลังของปลาหมึกมาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มบาง แล้วจะนำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และทดสอบความเป็นพิษขั้นต้นในห้องปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบกับวัสดุตกแต่งแผลที่มีในท้องตลาด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มไคติน-ไคโตซานให้มีสมบัติเหมาะสมสำหรับทดแทน ผิวหนังที่สูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก ข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะสามารถใช้ในการพิจารณาเลือกวัสดุที่มีสมบัติ เหมาะสมเพื่อนำไปทดสอบและศึกษาผลการรักษาแผลในผู้ป่วยต่อไป In 1995, Thailand, one of the top shrimp producers in Asia, produced 220,000 tons from about 20,000 farms. More than 100,000 tons of shrimp heads and shells as by-procuct were off-loaded into the animal feed industry at a very low price. It would therefore be extremely useful if these waste shells could be utilized to produce the biopolymers of chitin and chitosan for other value-added applications. There high affinity for proteins and cells makes chitin and chitosan membranes highly suitable for wound healing. In addition their other useful properties, such as their development as long-term wound dressings for which there is an urgent need in the treatment of burns. In this project, it is proposed to develop chitin-chitosan membranes as temporary skin substitutes for the treament of burn wounds and doner sites for skin grafts. The preparation and modification of chitin, derived from shrimp shells and squid pen, will be carried out. The chemical, physical, and mechanical properties and the biological response of chitin-chitosan membranes will be investigated and compared with commercial products. Based on the data obtained from this project, those membranes which show the highest potential as candidates for temporary skin substitutes will be selected for clinical trials.

บรรณานุกรม :
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , ทิวาพร ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , Malinee Prasitsilp , Tiwaporn Siriwittayakorn , Robert Molloy , Suwalee Chandrkrachang . (2545). การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานสำหรับรักษาแผล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , ทิวาพร ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , Malinee Prasitsilp , Tiwaporn Siriwittayakorn , Robert Molloy , Suwalee Chandrkrachang . 2545. "การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานสำหรับรักษาแผล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , ทิวาพร ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , Malinee Prasitsilp , Tiwaporn Siriwittayakorn , Robert Molloy , Suwalee Chandrkrachang . "การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานสำหรับรักษาแผล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , ทิวาพร ศิริวิทยากร , โรเบิร์ต มอลลอย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , Malinee Prasitsilp , Tiwaporn Siriwittayakorn , Robert Molloy , Suwalee Chandrkrachang . การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานสำหรับรักษาแผล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.