ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
นักวิจัย : บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , อีริค โบเฮ็น , ฟิลิป โอริส , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Ir.Erik Bohez , Kriskrai Sitthiseripratip , Philip Oris
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , CT Scan , Engineering and technology , Femur , Rapid prototyping , Tomography , กระดูกต้นขา , การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว , วิศวกรรมชีวการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์เป็น จำนวนมาก เช่น การนำเทคโนโลยีการสแกนด้วย computed tomography (CT) มาประยุกต์เข้ากับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก Computer Aided Design (CAD) เพื่อใช้ในการสร้างโมเดล 3 มิติ ทางการแพทย์ เช่น กะโหลกศีรษะมนุษย์ กระดูกส่วนต่าง ๆ ในร่างกายที่สามารถสแกนได้ด้วย CT scanner จากประโยชน์ดังกล่าวและความสามารถของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จึงได้คิดนำวิธีดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกต้นขา (femur) เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการใช้ยึดตรึง กระดูกต้นขาและข้อตะโพกเทียมเพื่อการรักษา วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาหาขนาดรูปร่างและรูปทรงมาตรฐานตลอดจนการจัดแบ่งเป็นกลุ่ม มาตรฐานต่าง ๆ ของกระดูกต้นขาของคนไทย เริ่มจากนำกระดูกต้นขาจากศพ (cadaveric femora) ของคนไทยมาสแกนโดยใช้ CT-scanner และนำข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบดิจิตอลไปสร้างเป็นภาพ 3 มิติใน CAD จากนั้นทำการวัดขนาดและรูปร่างต่าง ๆ ที่ตำแหน่งของกระดูกต้นขา และใช้วิธีทางสถิติเพื่อใช้ในการจัดแบ่งกลุ่มขนาดที่เป็นมาตรฐานของกระดูก ต้นขาคนไทย จากนั้นสร้างโมเดลกระดูกต้นขาตามขนาดมาตรฐานในกลุ่มต่าง ๆ ในรูปแบบวัตถุ 3 มิติใน CAD และสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว (rapid prototype mavhine, RPM) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย และเพื่อใช้ในการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก เช่น แกนดามกระดูกประเภทต่าง ๆ ตลอดจนข้อตะโพกเทียมสำหรับคนไทยต่อไป The good clinical results for hip arthroplasty and for proximal femoral nailing (trochanteric nailing) were enhanced by a good implant designs with proper matching of the implant geometry to femoral geometry. To design for appropriate sizes and shapes of the implants or prosthesis requires appropriate information of the geometry and dimensions of the femora via specific computer program that can be utilized for the process of fabrication of the prototypes and manufacturing. The objectives of this research focus on the geometry of Thai femora and to catagorize and standardize into certain groups of the size and shape. The first step is to scan the femoral bone with CT-scanner then send the data into digital format to the CAD systems for reconstruction 3-dimensional (3D) object of femoral bone and measureing the anatomical data and then using statistical method as a tool to categorize and standardize the Thai femoral bones. The next step is to create the 3D CAD model of each standard groups of Thai femoral bones and then using the rapid prototyping machine (RPM) to fabricate the physical prototypes for evaluating the shape and size of Thai femora bones and for designing and manufacturing the prosthese or the trochanteric nail in the next stages.

บรรณานุกรม :
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , อีริค โบเฮ็น , ฟิลิป โอริส , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Ir.Erik Bohez , Kriskrai Sitthiseripratip , Philip Oris . (2546). การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , อีริค โบเฮ็น , ฟิลิป โอริส , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Ir.Erik Bohez , Kriskrai Sitthiseripratip , Philip Oris . 2546. "การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , อีริค โบเฮ็น , ฟิลิป โอริส , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Ir.Erik Bohez , Kriskrai Sitthiseripratip , Philip Oris . "การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , อีริค โบเฮ็น , ฟิลิป โอริส , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Ir.Erik Bohez , Kriskrai Sitthiseripratip , Philip Oris . การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.