ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
นักวิจัย : ศรเทพ วรรณรัตน์ , Sornthep Vannarat
คำค้น : Engineering and technology , Finite element method , Mechanical and industrial engineering , MEMS (Microelectromechanical systems) , Microelectromechanical systems , Optical physics , Optics and opto-electronic physics , Physical sciences , ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค , วิศวกรรมเครื่องกล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , แม่เหล็กไฟฟ้า , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยตระหนักว่าเทคนิค Finite Element Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท และยังสามารถใช้ในการหาทางแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกว้างขวางอื่นๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ฝ่ายฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Finite Element Analysis ในการแก้ปัญหาต่างๆ โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก โดยผ่านทางกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรม 2 โปรแกรมคือ FEM Package สำหรับจำลองการทำงานของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (MEMS) และ FEM Package สำหรับวิเคราะห์สภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมสำหรับจำลองอุปกรณ์ MEMS มาแล้วระยะหนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการการคำนวณเพื่อการวิจัยสาขาวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถทำนายพฤติกรรมของอุปกรณ์ MEMS ได้ผลใกล้เคียงกับผลการทดลอง ฝ่ายฯ จะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมนี้ต่อไปเพื่อเพิ่มเติมส่วนของโปรแกรมที่จำเป็นและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน การวิเคราะห์สภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานที่ ความถี่สูง

บรรณานุกรม :
ศรเทพ วรรณรัตน์ , Sornthep Vannarat . (2552). พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , Sornthep Vannarat . 2552. "พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , Sornthep Vannarat . "พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , Sornthep Vannarat . พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.