ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
นักวิจัย : สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , ชลดา วามสิงห์ , พงศ์พันธ์ จินดาอุดม , สิทธินันท์ ท่อแก้ว , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล , รุ่งอรุณ แสนงาม , ชูวิทย์ ผลโภค , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Chollada Warmsingh , Pongpan Chindaudom , Sittinun Tawkaew , Angkhana Jaroenworaluck
คำค้น : Automobile mirror , Ceramics , Coatings , Engineering and technology , Hydrophobic surfaces , Materials engineering , Mirrors , Thin films , กระจก , กระจกรถยนต์ , ฟิล์มบาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารเคลือบกระจก , ไฮโดรโฟบิค
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ทราบกันดีว่าในระหว่างฝนตกนั้นกระจกรถยนต์มักจะเกิดฝ้าหรือมีหยดน้ำ มาเกาะ ทำให้ทัศนะวิสัยการขับขี่ไม่ดี อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในท้องถนน จึงได้มีการพัฒนาสารเคลือบกระจกเพื่อลดการเกิดฝ้ามัว หรือการเกาะตัวของหยดน้ำ การเคลือบกระจกสามารถทำให้มีสมบัติชอบน้ำหรือไฮโดรฟิลิค ทำให้น้ำเป็นแผ่นฟิล์มบางบนกระจก ส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นการทำให้เกิดสมบัติไม่รวมตัวกับน้ำหรือไฮโดรโฟบิค ซึ่งทั้งสองแบบทำให้ไม่มีหยดน้ำเกาะบนกระจก ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีกระจกแบบหยดน้ำไม่เกาะจำหน่าย แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศแถบเอเชียและการใช้งานยังค่อนข้างจำกัด ที่สำคัญยังต้องการการพัฒนาอยู่อีกมาก เช่นการเพิ่มความคงทนต่อการขูดขีด การยืดอายุสภาพการเป็นกระจกแบบน้ำไม่เกาะ และการเพิ่มความเป็นโฟโตคะตะลิสต์ เป็นต้น โครงการนี้เป็นการพัฒนากระจกมองข้างและกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบหยดน้ำไม่เกาะ โดยจะทำการศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบสารไทเทเนียมออกไซด์โดยวิธี Electron beam evaporation ซึ่งจะได้กระจกแบบไฮโดรฟิลิก กับวิธีการเคลือบแบบโซล-เจลซึ่งจะได้กระจกแบบไฮโดรโฟบิค โดยจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระจกทั้งสองแบบ It is well realized that driving visibility during raining is significantly reduced as a result of water droplets formed on the automotive mirrors. Researches on mirror surface coating have been conducted to reduce the formation of water droplets and fogging by making the mirror surface totally wet or superhydrophilic, or totally not wet or superhydrophobic. The coating on the vehicle mirror improves visibility in the rain. Although this type of coated mirror is commercially available, it is not well known in Asian country and is not yet widely utilized in auto industry. There are rooms for improvement on, for instance, scratch resistance, extending the hydrophobicity/ hydrophilicity after being left outside for a period of time, and improving the photocatalytic activity, etc. This project focuses on developing the TiO2-based coating for side view mirror and window glass. Two deposition techniques will be employed: an electron-beam evaporation for making superhydrophilic coating, and a sol-gel dip coating for making a superhydrophobic coating. The coating quality of both techniques will also be evaluated.

บรรณานุกรม :