ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์
นักวิจัย : บุญศรี คู่สุขธรรม , นันทยา ยานุเมศ , พรชัย วินิจเขตคำณวน , พริยะ แก่นทับทิม , Boonsri Kusuktham , Nantaya Yanumet
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Polyester fibers , Polymers , Scanning electron microscopes , Wettability , การดูดความชื้น , การเปียก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เส้นใยโพลิเอสเตอร์ , โพลิเมทิลเมทาคริเลต , โพลิเมอร์ผสม , โพลิเอสเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการปรับปรุงสมบัติของผ้าโพลีเอสเตอร์โดย การกราฟท์ด้วยโพลีเมทธาไครลิกแอซิด จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดเพื่อปรับปรุง สมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กที่ มีความคล้ายคลึงกับในอุตสาหกรรมจริง ผลการศึกษาขั้นเบื้องต้นในห้องทดลองพบว่าการกราฟท์เมทธาไครลิกแอซิดไปบนผ้า โพลีเอสเตอร์ สามารถทำได้โดยปฎิกริยาลูกโซ่โดยใช้เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่มปฎิ กริยา การทำผ้าโพลีเอสเตอร์พองตัวด้วยเบนซิลแอลกอฮอล์พบว่า มีความสำคัญต่อการเกิดกราฟท์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฎิกริยาคือ ความเข้มข้นของตัวเริ่ม,อัตราส่วนระหว่างโมโนเมอร์กับผ้า,อุณหภูมิ,และเวลา ที่ใช้ในการทำปฎิกริยา ผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วได้รับการนำมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (characterised) โดยวิธีการชั่งน้ำหนักที่เพิ่ม การใช้อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การใช้เครื่องวิเคราะห์การรับแรงสั่นสะเทือน (Dynamic Mechanical Thermal Analyser : DMTA) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy : SEM) ผลการศึกษาพบว่าผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการปรับปรุง มีร้อยละของการดูดความชื้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อย 4.6 เมื่อปริมาณกราฟท์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 32 และมีความกระด้างมากกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการกราฟท์ แต่พบว่าสามารถปรับให้ผ้านุ่มขึ้นโดยการควบคุมการทำปฎิกริยากับสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ อย่างไรก็ตามพบว่าการทำปฎิกริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีผลทำให้ผ้ามี ความเสถียรลดลง Modification of polyester (poly(ethylene terephthalate):PET ) fabric by grafting with poly (methacrylic acid)(PMAA) will be studied. The objective is to development in scale up from modification hydrophilicity of PET and,hence, its water uptake by using laboratory machine similar to used in real industry. Preliminary studied from laboratory, it was found that grafting of MAA onto polyester fabrics could be effected by radical using benzyl peroxide (BPO) as rasical initiator. Swelling of polyester fabric with benzyl alcohol was also found to be necessary for grafting to occur. The parameters which affected the modifiaction reaction were initiator concentration,monomer to fabric ratio, reaction temperature and reaction time. The modified polyester fabrics were characterised by gravimetric method,FT-IR spectroscopy, dynamic mechanical analysis and scanning electron microscopy. It was shown that the percentage uptake of moisture of the modified fabrics (1 to 4.6 %) increased with increasing extent of grafting (5 to 32 %). The modified fabrics tended to be stiffer than the unmodified fabrics, but they could be softened by controlled treatment with aqueous solution of sodium hydroxide, However the stability of modified polyester fabric was found to decrease.

บรรณานุกรม :
บุญศรี คู่สุขธรรม , นันทยา ยานุเมศ , พรชัย วินิจเขตคำณวน , พริยะ แก่นทับทิม , Boonsri Kusuktham , Nantaya Yanumet . (2542). การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญศรี คู่สุขธรรม , นันทยา ยานุเมศ , พรชัย วินิจเขตคำณวน , พริยะ แก่นทับทิม , Boonsri Kusuktham , Nantaya Yanumet . 2542. "การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญศรี คู่สุขธรรม , นันทยา ยานุเมศ , พรชัย วินิจเขตคำณวน , พริยะ แก่นทับทิม , Boonsri Kusuktham , Nantaya Yanumet . "การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
บุญศรี คู่สุขธรรม , นันทยา ยานุเมศ , พรชัย วินิจเขตคำณวน , พริยะ แก่นทับทิม , Boonsri Kusuktham , Nantaya Yanumet . การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.