ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย
นักวิจัย : วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong
คำค้น : Engineering and technology , Injection molding of plastics , Materials engineering , Polymers , การฉีดขึ้นรูปพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3424
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การฉีดขึ้นรูปแบบใช้น้ำช่วยเป็นแนวทางใหม่ในการผลิตชิ้นส่วนที่มีลักษณะกลวง อยู่ภายใน ซึ่งเทคนิคนี้มีหลักการพื้นทางไม่แตกต่างจากการฉีดขึ้นรูปแบบใช้ก๊าซช่วย กล่าวคือจะทำการลดความหนาของชิ้นงานลงโดยการแทนที่แกนกลางของผลิตภัณฑ์ พลาสติกด้วยน้ำ(หรือก๊าซ) แต่เทคนิคการฉีดขึ้นรูปแบบใช้น้ำช่วยมีข้อดีเหนือกว่าการฉีดขึ้นรูปแบบใช้ ก๊าซช่วย ตรงที่สามารถทำให้ชิ้นงานเย็นตัวลงได้เร็วขึ้น เนื่องจากค่าการนำความร้อนของน้ำมีค่ามากกว่าก๊าซประมาณ 40 เท่าและค่าความจุความร้อนของน้ำมีค่ามากกว่าก๊าซถึง 4 เท่า ดังนั้นการฉีดขึ้นรูปแบบใช้น้ำช่วยจึงช่วยลดระยะเวลาในการผลิตแต่ละรอบได้ ถึง 25 % ยิ่งกว่านั้นชิ้นงานที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปแบบใช้น้ำช่วยนี้ ยังมีลักษณะที่ดีกว่าใช้ก๊าซช่วยคือ สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความหนาสม่ำเสมอและบางลง อีกทั้งพื้นผิวภายในของชิ้นงานยังมีลักษณะที่เรียบซึ่งไม่สามารถทำได้โดยใช้ เทคนิคการฉีดแบบใช้ก๊าซช่วย Water-assisted injection molding is the newest way to product hollow parts. It’s basically similar to gas-assisted molding as a means to core out thick sections. But water-assisted injection technology comes with a big advantage: direct cooling inside the part. The thermal conductivity of water is 40 times greater than that of gas, and water’s heat capacity is four times greater than gas. With the cooling capability of water-assisted injection technology, cooling cycle times can be reduced to only 25% of that of gas. Moreover, water-assisted injection technology can yield thinner, more uniform part wall thickness, and smoother internal part surface, which is much more difficult with gas assist.

บรรณานุกรม :
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong . (2550). การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong . 2550. "การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong . "การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong . การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.