ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)
นักวิจัย : อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , วรรณี ฉินศิริกุล , แววกมล ลีลาพรพิสิฏ , Asira Fuongfuchat , Rittirong Pruthtikul , Wannee Chinsirikul
คำค้น : Carbon , Conductive compounds , Electronic circuits , Electronic packaging , Engineering and technology , Materials engineering , Morphology , Polymers , Polystyrene , Rubber -- Electric properties , คอมพาวด์นำไฟฟ้า , บรรจุภัณฑ์ , ผงเขม่าดำ , มอร์ฟอโลยี , วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลาสติกผสมผงเขม่าดำเป็นคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่มักมีการนำไปประยุกต์ใช้เป็นชิ้น ส่วนและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมากคอมพาวด์นำไฟฟ้าประเภทนี้ผสมผงเม่าดำประมาณ 15-30 %โดยน้ำหนัก เพื่อให้ได้ค่าความสามารถในการนำไฟฟ้าที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามคอมพาวด์ที่มีตัวเติมในปริมาณค่อนข้างมาก มักมีข้อด้อยในด้านสมบัติเชิงกลโดยเฉพาะความแข็งแรงต่อการกระแทก เพื่อปรับปรุงให้ได้ค่าความสามารถในการนำไฟฟ้าตามต้องการ และยังคงค่าความแข็งแรงต่อการกระแทกให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ คอมพาวด์นำไฟฟ้านั้นจะต้องมีมอร์ฟอโลยี (morphology) ที่ผ่านการควบคุมอย่างเหมาะสมและใช้ผงเขม่าดำในปริมาณต่ำ ดังนั้นโครงการวิจัยที่เสนอนี้จะนำแนวทางที่เรียกว่า เพอร์คอเลชันซ้อน1 หรือเพอร์คอเลชันในเพอร์คอเลชัน มาใช้โดยควบคุมให้อนุภาคของผงเขม่าดำก่อตัวเป็นโครงร่างนำไฟฟ้าในวัฎภาคใด วัฎภาคหนึ่ง หรือในบริเวณระหว่างวัฎภาคที่เชื่อมต่อกันของพลาสติกผสมที่ทำให้เข้ากันได้ โดยพลาสติกผสมนั้นมีโครงสร้างแบบต่อเนื่องของทั้งสองวัฎภาคที่เป็นองค์ ประกอบ การดำเนินงานวิจัยในข้อเสนอโครงการนี้ จะศึกษาถึงอิทธิพลของสมบัติของวัสดุที่ใช้ สมบัติการไหลขณะหลอมและสภาวะการผสม ต่อมอร์ฟอโลยีและสมบัติของพลาสติกคอมพาวด์ที่ได้ เพื่อพัฒนาการเตรียมพลาสติกผสมผงเขม่าดำที่เป็นคอมพาวด์นำไฟฟ้าโดยให้มี เขม่าดำในปริมาณต่ำ และมีโครงสร้างที่เสถียร รวมทั้งมีสมบัติทั้งเชิงไฟฟ้าและเชิงกลที่เหมาะสม Carbon black containing conductive compounds, which have been widely used in electrical and electronics industries as electrostatic controlled parts and packaging, usually contain 15-30 %wt. (carbon black) to yield desired conductive levels. Such high level of loading renders negative effect on mechanical properties, especially impact strength, of the compounds. To achieve desirable conductivity while maintaining impact strength, controlled morphology with minimal amount of carbon black loading is required. We, thus, propose an approach of double percolation or percolation-within-percolation where small amount of carbon black particles formed continuous conductive path in certain phase/interphase of compatibilized co-continuous blends. The study proposed will be carried out to explore the effects of material characteristics, rheology and mixing conditions to achieve carbon black filled blends with stable co-continuous morphology and satisfied performance both electrically and mechanically.

บรรณานุกรม :
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , วรรณี ฉินศิริกุล , แววกมล ลีลาพรพิสิฏ , Asira Fuongfuchat , Rittirong Pruthtikul , Wannee Chinsirikul . (2547). การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , วรรณี ฉินศิริกุล , แววกมล ลีลาพรพิสิฏ , Asira Fuongfuchat , Rittirong Pruthtikul , Wannee Chinsirikul . 2547. "การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , วรรณี ฉินศิริกุล , แววกมล ลีลาพรพิสิฏ , Asira Fuongfuchat , Rittirong Pruthtikul , Wannee Chinsirikul . "การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล , วรรณี ฉินศิริกุล , แววกมล ลีลาพรพิสิฏ , Asira Fuongfuchat , Rittirong Pruthtikul , Wannee Chinsirikul . การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.