ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของไคตินเพื่อการประยุกต์ไคตินสำหรับระบบการควบคุมการปลดปล่อย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของไคตินเพื่อการประยุกต์ไคตินสำหรับระบบการควบคุมการปลดปล่อย
นักวิจัย : สุวบุญ จิรชาญชัย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , เดวิด มาร์ติน , กอบธัม สถิรกุล , สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ , Suwabun Chirachanchai , Suwalee Chandrkrachang , David Martin , Korbtham Sathirakul
คำค้น : Chitin , Controlled release , Controlled release preparations , Drugs , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , การควบคุมการปลดปล่อย , ยา , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ , ไคติน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไคตินเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับสมบัติพิเศษอันเนื่องมาจากโครงสร้างจำเพาะของไคตินเอง การปรับแต่งไคติน และการประยุกต์ไคตินได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อการนำสมบัติพิเศษของไคตินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ไคติน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สมบัติด้านการปรับแต่งทางกายภาพเท่านั้น เป็นต้นว่าการก่อตัวให้เป็นเจล การขึ้นรูปเป็นแผ่นเยื่อบาง การทำเป็นเม็ดบีดส์ ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดอยู่เมื่อต้องการพัฒนาสู่การใช้กับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ในการที่จะพิชิตข้อจำกัดต่าง ๆ ของการใช้ไคตินนั้น การปรับโครงสร้างทางเคมีเป็นวิธีการเตรียมไคตินที่มีสมบัติพิเศษที่แตกต่าง จากไคตินธรรมชาติทั่วไป ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างทางเคมี ทำให้เราสามารถคาดหวังการผนวกไคตินเข้ากับกลุ่มโมเลกุลที่มีสมบัติจำเพาะ หนึ่ง ๆ อันจะทำให้ไคตินแสดงสมบัติเด่นทั้งจากโมเลกุลของไคตินเองและจากกลุ่มโมเลกุล ที่ผนวกอยู่ด้วย การประยุกต์ไคตินที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้สูงสุดคือการใช้ในวง การเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะการใช้เพื่อสร้างระบบควบคุมการปลดปล่อย จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ การนำโมเลกุลยาผนวกเข้ากับเมทริกซ์ของไคตินแบบทางกายภาพสามารถทำได้สำเร็จ โดยการขึ้นรูปไคตินให้เป็นลักษณะต่าง ๆ ทั้งแบบที่มีและไม่มีกลุ่มเชื่อมสายใยพอลิเมอร์ซึ่งนับได้ว่าเป็นแบบฉบับใน การเตรียมยาพอลิเมอร์ตั้งต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างทางเคมีของไคตินจะอำนวยให้เกิดระบบควบคุมการปลดปล่อยยาที่เกิดจากการเชื่อมโมเลกุลของยาเข้าในสายใยหลักของไคติน ในกรณีนี้ระบบการปล่อยยาสามารถที่จะควบคุมได้จากการกระตุ้นภายนอก เช่น การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ระบบเอ็นไซม์ แสง ฯลฯ จากมุมมองดังกล่าว งานวิจัยชุดนี้จึงอยู่บนฐานของการปรับโครงสร้างทางเคมีของไคตินในขั้นที่ หนึ่ง จากนั้นงานวิจัยจะพัฒนาไปสู่การผนวกโมเด็ลยาเข้ากับอนุพันธ์ไคตินที่เตรียม ได้ และเป้าหมายสุดท้ายของโครงการคือการเสนอถึงรูปแบบของพอลิเมอร์สำหรับระบบควบคุมการปลดปล่อยที่ได้จากอนุพันธ์ของไคตินที่เตรียมได้ Chitin is well know for its specific properties according to the unique structure. Much attention is paid on the applications of chitin in order to use the specific properties of chitin at the highest possiblility. However, most applications of chitin are based on the physical modifications, such as gel formation, membrane casting and bead preparation, which limit the material in using for the advanced strategies. In order to overcome the utilization limit of chitin, chemical modification is an alternative way to achieve the novel proerties that could not be investigated in a natural one. Through the chemical modification, the conjugation of chitin with functional group can be expected for the property owing to chitin molecule and the introduced functional group. One of the most expected potential application of chitin is the utilization in pharmaceutical field, especially for the controlled release system. Up to now, the physical incorporation of drug into a chitin matrix can be accomplished by forming chitin in various type with/without crosslinking group which is a tradtional approach for polymeric prodrug. However, it should be noted that structurally chemical modified chitin will provide a specific drug controlled release system which will be obtained by the linkage between drug molecule and main chain chitin polymer. In this case, the controlled release system can be systematically achieved by external stimuli, such as pH, temperature, enzme system, radiation and so on. On this viewpoint, the present project is mainly based on the chemical modification of chitin, chitosan in the very first step. Then, the project will extend to develop a conjugation between model drug with chitin derivatives and the final goal of the project is to propose a polymeric drug for controlled release system of the obtained chitin chitosan derivatives.

บรรณานุกรม :
สุวบุญ จิรชาญชัย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , เดวิด มาร์ติน , กอบธัม สถิรกุล , สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ , Suwabun Chirachanchai , Suwalee Chandrkrachang , David Martin , Korbtham Sathirakul . (2549). การพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของไคตินเพื่อการประยุกต์ไคตินสำหรับระบบการควบคุมการปลดปล่อย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวบุญ จิรชาญชัย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , เดวิด มาร์ติน , กอบธัม สถิรกุล , สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ , Suwabun Chirachanchai , Suwalee Chandrkrachang , David Martin , Korbtham Sathirakul . 2549. "การพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของไคตินเพื่อการประยุกต์ไคตินสำหรับระบบการควบคุมการปลดปล่อย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวบุญ จิรชาญชัย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , เดวิด มาร์ติน , กอบธัม สถิรกุล , สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ , Suwabun Chirachanchai , Suwalee Chandrkrachang , David Martin , Korbtham Sathirakul . "การพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของไคตินเพื่อการประยุกต์ไคตินสำหรับระบบการควบคุมการปลดปล่อย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สุวบุญ จิรชาญชัย , สุวลี จันทร์กระจ่าง , เดวิด มาร์ติน , กอบธัม สถิรกุล , สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ , Suwabun Chirachanchai , Suwalee Chandrkrachang , David Martin , Korbtham Sathirakul . การพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของไคตินเพื่อการประยุกต์ไคตินสำหรับระบบการควบคุมการปลดปล่อย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.