ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก
นักวิจัย : สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , สุธิมา ผดุงกัน , Surapich Loykulnant , Suthima Padunggun
คำค้น : Coagulants , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , Thin-walled products , การจับตัวน้ำยาง , น้ำยางธรรมชาติ , ฟิล์มยาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารจับตัวน้ำยาง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

น้ำยางธรรมชาติถือเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต วัสดุที่มีความบางซึ่งได้มาจากกระบวนการแบบจุ่ม เช่น ถุงมือ ถุงยางอนามัย เป็นต้น เนื่องด้วยสมบัติความยืดหยุ่น การทนต่อการบิดงอ อีกทั้งยังทนต่อการฉีกขาดได้อย่างดี ซึ่งยางสังเคราะห์จะมีคุณสมบัติด้อยกว่า จึงส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น ลูกโป่ง ท่อสวนปัสสาวะ อุปกรณ์คุมกำเนิด เยื่อบุต่างๆ ท่อยาง เป็นต้น กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติเพื่อให้ได้วัสดุที่มีความบางนั้น ทำได้โดยจุ่มแม่แบบลงในสารจับตัวของน้ำยางก่อนแล้วจึงจุ่มลงในถังน้ำยางคอม พาวด์ ซึ่งการใช้สารจับตัวของน้ำยางนี้จะช่วยให้ยางติดที่แม่แบบได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้การถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบทำได้ง่ายอีกด้วย ในงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการศึกษาและทำการเตรียมสารจับตัว ของน้ำยางให้ได้ฟิล์มยางที่บางและสม่ำเสมอ ในปัจจุบันโดยวิธีทั่วไปจะใช้แคลเซียมคลอไรด์ หรือแคลเซียมไนเตรต เป็นสารจับตัวของน้ำยาง แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะค่อนข้างหนาและไม่สม่ำเสมอนัก ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากกลไกการแพร่ออกของแคลเซียมไอออนซึ่งมีขนาดเล็ก ดังนั้นถ้าใช้สารจับตัวของน้ำยางเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้น อัตราการแพร่ก็จะลดลง ส่งผลให้ได้แผ่นฟิล์มยางที่บางและสม่ำเสมอได้ ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จะเน้นศึกษาผลของขนาดโมเลกุลและจำนวนประจุบวกของ สารจับตัวที่มีต่อความหนาและความสม่ำเสมอของฟิล์มยางโดยละเอียด โดยพัฒนาใช้สารจับตัวประเภทเกลือของโลหะที่มีขนาดเล็กจนถึงอนุพันธ์ของไคโต ซานซึ่งเป็นโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ โดยอนุพันธ์ของไคโตซานนี้ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของไคโตซาน ทำให้มีประจุบวกที่ตำแหน่งไนโตรเจนบนสายโซ่ของไคโตซาน จึงสามารถละลายน้ำได้ดีและยังได้จากปฏิกิริยาเคมีที่ทำได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงน่าจะนำมาใช้เป็นสารช่วยจับตัวของน้ำยางได้ นอกจากนี้ยังจะทำการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพและความหนาที่สม่ำเสมอของแผ่นฟิล์มยางด้วย เช่น ความเข้มข้นของสารจับตัว เวลาที่ใช้ในการจุ่มในน้ำยางและสารจับตัวของน้ำยาง อุณหภูมิที่ใช้ในการจุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ได้สารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก Natural rubber latex continues to play an extremely important role in the manufacture of thin-walled articles, condom and gloves. For many years natural rubber has accounted form the bulk of all elastomers used. The excellent elasticity, flexibility, and resistance against splitting make it the material of choice for several applications, membranes, diaphrahms, balloons, ultrasound transducer covers, catheters, blood pressure cuff coils, seals, and tubes. The thin-walled articles are manufactured by dipping former into a tank of compounded natural rubber latex. The formers are precoated with a coagulant to gel the latex and to facilitate the subsequent removal of the product form the formers. The objectives of this research are to produce very thin-walled articles from natural rubber latex by using coagulant dipping process. In conventional method, the calcium chloride or calcium nitrate is used, but the dipped film is not so thin. That might be because of the diffusion mechanism of Ca2+ ions. In this research, we will therefore focus to study the effects of size and number of positive charge of coagulant in details. The coagulants developed in this study will cover from coagulants of small molecule such as metal ions to chitosan derivatives containing positive charges of quaternary ammonium salt groups. Finally, the effects from the other parameters on the preparation of dipped film with good physical properties and thickness uniformity, coagulant concentration, dwell time in latex and coagulant, temperature of latex and coagulant, will be also discussed.

บรรณานุกรม :
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , สุธิมา ผดุงกัน , Surapich Loykulnant , Suthima Padunggun . (2548). การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , สุธิมา ผดุงกัน , Surapich Loykulnant , Suthima Padunggun . 2548. "การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , สุธิมา ผดุงกัน , Surapich Loykulnant , Suthima Padunggun . "การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , สุธิมา ผดุงกัน , Surapich Loykulnant , Suthima Padunggun . การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.