ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
นักวิจัย : สิทธิพร แอกทอง , Sithiporn Agthong
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-MM-09-4705 , Clinical medicine , Diabetes , Mitogen-activated protein kinases , การงอกใหม่ , การยับยั้ง p38 , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เบาหวาน , เส้นประสาทเสื่อม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยของโรคเบาหวานและเป็น สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องพิการ ในภาวะนี้จะมีความผิดปกติทั้งทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของเส้นประสาท หลายอย่าง นอกจากนี้ความสามารถในการงอกใหม่ของเส้นประสาท (nerve regeneration) ที่เกิดขึ้นหลังการบาดเจ็บก็ลดลง ซึ่งมีส่วนทำให้เส้นประสาทเสื่อมมากขึ้น จึงได้มีความพยายามเพื่อหาวิธีรักษาความผิดปกติเหล่านี้ มีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่รายงานว่ามีการกระตุ้นของ p38 ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเอนไซม์ mitogen-activated protein kinase (MAPK) ในเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ค้ำจุนที่เพาะเลี้ยงในภาวะน้ำตาลสูงหรือ ที่มาจากสัตว์ทดลองโดยตรงและการยับยั้ง p38 ทำให้ความผิดปกติในการนำกระแสประสาทที่พบในหนูเบาหวานดีขึ้น นอกจากนี้อีกการศึกษาหนึ่งยังพบว่าการยับยั้ง p38 นี้สามารถเร่งการงอกใหม่ของเส้นประสาทในหนูที่ไม่ได้เป็นเบาหวานได้ จากข้อมูลข้างต้นนี้สามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่าการกระตุ้นของ p38 น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการงอกใหม่ของเส้นประสาทที่พบในหนู เบาหวาน ดังนั้นโครงการนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาผลของการยับยั้ง p38 ต่อความผิดปกติในการงอกใหม่ของเส้นประสาทในหนูเบาหวานโดยจะกระตุ้นให้เกิด การงอกใหม่ของเส้นประสาทโดยการหนีบ (crush) เส้นประสาท sciatic และเปรียบเทียบผลระหว่างหนูเบาหวานที่ได้รับยากับที่ไม่ได้รับยารวมทั้งหนู ปกติด้วย โดยจะใช้เทคนิค immunohistochemistry และ nerve morphometry เพื่อวัดความสามารถในการงอกใหม่ของเส้นประสาท นอกจากนี้ยังจะศึกษาผลของการยับยั้ง p38 ต่อความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในเบาหวานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การงอกใหม่ด้วย ผลจากโครงการนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเกิดความ ผิดปกติทางโครงสร้างและการงอกใหม่ของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน อันจะทำให้เกิดการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สิทธิพร แอกทอง , Sithiporn Agthong . (2549). บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิพร แอกทอง , Sithiporn Agthong . 2549. "บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิพร แอกทอง , Sithiporn Agthong . "บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สิทธิพร แอกทอง , Sithiporn Agthong . บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.