ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
นักวิจัย : วันดี ทาตระกูล , Wandee Tartrakoon
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-01-AM-10-4707 , Dietary electrolyte balance , Nitrogen , Swine , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สุกร , ไนโตรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลของระดับโปรตีน และสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้า(dietary electrolyte balance; dEB)ในอาหารต่อการย่อยได้ของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็ก สมรรถภาพการเจริญเติบโต และปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกรรุ่น- ขุน แบ่งออกเป็น 4 การทดลอง โดยใช้สุกรลูกผสม ดูรอค x (ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ) ใช้อาหารทดลอง 9 สูตร ประกอบด้วยอาหารที่มีโปรตีน 3 ระดับ (18, 16 และ 14 % ของอาหารสุกรระยะรุ่นและ; 15.5, 13.5 และ11.5 % ของอาหารสุกรระยะขุน) และแต่ละระดับของโปรตีนประกอบด้วย dEB 3 ระดับ (200, 350 และ 500 mEq/kg) เสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อปรับให้ปริมาณกรดอะมิโนเพียง พอต่อความต้องการของสุกรรุ่น และมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารใกล้เคียงกันมากที่สุด และปรับระดับ dEB โดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เสริมลงในอาหาร การทดลองที่ 1 ศึกษาการย่อยได้ของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กของสุกรรุ่น เพศผู้ตอนจำนวน 9 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 9x9 Latin square ผลการทดลอง พบว่าการย่อยได้ของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กมีค่าสูงที่สุดในสุกรที่ ได้รับอาหาร 18 % โปรตีนdEB 500 mEq /kg (77.20 %; P0.05) ระดับของ dEB อาหารที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่า pH ในปัสสาวะสูงขึ้น

บรรณานุกรม :
วันดี ทาตระกูล , Wandee Tartrakoon . (2549). การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วันดี ทาตระกูล , Wandee Tartrakoon . 2549. "การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วันดี ทาตระกูล , Wandee Tartrakoon . "การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
วันดี ทาตระกูล , Wandee Tartrakoon . การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.