ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวด้วยการใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอุตสาหกรรมซีอิ๊วขนาดย่อม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวด้วยการใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอุตสาหกรรมซีอิ๊วขนาดย่อม
นักวิจัย : อภิญญา อัศวนิก , Apinya Assavanig
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FG-14-4402 , Food , Food science and technology , Proteins , Soy sauce , Soybean , กากถั่วเหลือง , การย่อยสลาย , ซีอิ๊ว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โคจิ , โปรตีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซีอิ๊วขาวในขั้นตอนการผลิตโคจิ ซึ่งผลิตจากกากถั่วเหลืองผสมเมล็ดข้าวสาลีคั่วและหมักด้วยเครื่องเพาะ โคจิที่ควบคุมสภาวะระหว่างการหมักได้อย่างเหมาะสม ขนาด 1 ตัน วัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ การเพิ่มปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวสูตร 2 ด้วยการผสมโปรตีนที่ได้จากการย่อยสลายกากถั่วเหลืองด้วยเอนไซม์ในถังย่อย ขนาด 0.5-2.0 ตัน ในสภาวะที่เหมาะสม และวัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือ เผยแพร่และ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซีอิ๊วใช้โปรตีนสำเร็จที่ได้จากการย่อยสลายด้วย เอนไซม์เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวสูตร 2 โดยหวังว่าจะทำให้โรงงานซีอิ๊วขนาดย่อมสามารถเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันทางการตลาดกับโรงงานขนาดใหญ่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็น อย่างดี

บรรณานุกรม :
อภิญญา อัศวนิก , Apinya Assavanig . (2545). การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวด้วยการใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอุตสาหกรรมซีอิ๊วขนาดย่อม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา อัศวนิก , Apinya Assavanig . 2545. "การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวด้วยการใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอุตสาหกรรมซีอิ๊วขนาดย่อม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา อัศวนิก , Apinya Assavanig . "การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวด้วยการใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอุตสาหกรรมซีอิ๊วขนาดย่อม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
อภิญญา อัศวนิก , Apinya Assavanig . การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวด้วยการใช้กากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในอุตสาหกรรมซีอิ๊วขนาดย่อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.