ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1)
นักวิจัย : มณี อัชวรานนท์ , Manee Archawaranon
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Animal breeding , Biological sciences , Breeding , BT-38-06-API-15-05 , Thai Hill Mynas , การขยายพันธุ์ , การเพาะพันธุ์ , นกขุนทองไทย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะอนุรักษ์ สัตว์ป่าชนิดนี้ไว้ เพราะเป็นนกที่ได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงเป็นอย่างมาก โดยการจับลูกนกขุนทองจากป่าจึงทำให้ประชากรนกขุนทองในธรรมชาติลดลง จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการตอนที่ 1 สรุปได้ว่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถบ่งบอกเพศนกขุนทอง 2 วิธี คือ การวัดระดับฮอร์โมนเพศ โดยระดับฮอร์โมน Testosterone ในเพศผู้สูงกว่าในเพศเมีย และ Estradiol ใน เพศเมียสูงกว่าในเพศผู้โดยเฉพาะในช่วงฤดูสืบพันธุ์ (มกราคม - กรกฎาคม) และโดยวิธีตรวจโครโมโซมเพศจากปลายขน ในเพศเมียมีโครโมโซมเพศต่างกัน (ZW) แต่ในเพศผู้มีโครโมโซมเพศเหมือนกัน (ZZ) และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศและโกนาโด โทรพิน ตลอดปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเพาะเลี้ยงนกขุนทองพบว่าในช่วงฤดูสืบพันธุ์ ระดับฮอร์โมน Testosterone , Estradiol , Progesterone , FSH , LH และ Prolactin สูงกว่าในช่วงนอกฤดูสืบพันธุ์ ที่เห็นเด่นชัดคือฮอร์โมน Testosterone และ FSH ในพ่อพันธุ์ในช่วงฤดูสืบพันธุ์สูงกว่าเพศผู้ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง และฮอร์โมน LH ในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สูงกว่านกเพศผู้และเพศเมียที่อยู่รวมกันในฝูงตลอดปี จากผลการศึกษานี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในโครงการ การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง ตอนที่ 2 ต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาวิธีที่ ลงทุนน้อยที่สุด สะดวก เกษตรกรนำไปใช้ได้และให้ผลผลิตลูกนกขุนทองที่มีชีวิตรอดสูง

บรรณานุกรม :
มณี อัชวรานนท์ , Manee Archawaranon . (2540). การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มณี อัชวรานนท์ , Manee Archawaranon . 2540. "การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มณี อัชวรานนท์ , Manee Archawaranon . "การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
มณี อัชวรานนท์ , Manee Archawaranon . การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.