ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าระวัง reassorment ของไวรัสไข้หวัดนก avian H5N1 influenza viruses

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวัง reassorment ของไวรัสไข้หวัดนก avian H5N1 influenza viruses
นักวิจัย : พิไล พันธ์พุธวัฒนะ , Pilaipan Puthavathana
คำค้น : Avian influenza , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-01-MT-14-4804 , Epidemiology , Public health surveillance , การเฝ้าระวังโรค , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , โรคเกิดจากไวรัส , ไข้หวัดนก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก influenza A H5N1 virus จากเอเชียไปสู่ยุโรปและแอฟริกา เป็นภัยคุกคามที่สำคัญระดับโลก จุดสำคัญคือถ้าไม่สามารถควบคุมการระบาดไว้ได้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิด ไวรัสลูกผสม (reassortant virus) ซึ่งอาจเป็นต้นตอของการระบาดใหญ่ทั่วโลกอีกครั้ง โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธี multiplex RT-PCR ซึ่งมีความจำเพาะกับยีนทั้ง 8 ชิ้นของไวรัส H5N1 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้เป็นวิธีตรวจกรองขั้นต้นในการเฝ้าระวังค้นหาไวรัสลูกผสมที่อาจ ปนเปอยู่กับเชี้อไวรัสที่แยกได้จากมนุษย์ และสัตว์ จากการศึกษาเชี้อ H5N1 virus ที่แยกได้จากมนุษย์ 6 สายพันธุ์ จากสัตว์ 103 สายพันธุ์ ในระหว่างการระบาดที่ผ่านมาทั้ง 4 ครั้ง พบว่ายีนทั้ง 8 ของไวรัส H5N1 ทั้งหมดถูก amplify ได้ด้วย multiplex RT-PCR ที่ได้พัฒนาขึ้น ในขณะที่ human H1N1, H3N2, และ influenza type B viruses ไม่ถูก amplify เลย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า multiplex RT-PCR ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นวิธีการตรวจกรองขั้นต้นที่สามารถทดสอบ ไวรัสได้ครั้งละมากๆ เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังการอุบัติขึ้นของไวรัสลูกผสม จากการรวมตัวกันของ avian H5N1 และ human influenza viruses

บรรณานุกรม :
พิไล พันธ์พุธวัฒนะ , Pilaipan Puthavathana . (2549). การเฝ้าระวัง reassorment ของไวรัสไข้หวัดนก avian H5N1 influenza viruses.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิไล พันธ์พุธวัฒนะ , Pilaipan Puthavathana . 2549. "การเฝ้าระวัง reassorment ของไวรัสไข้หวัดนก avian H5N1 influenza viruses".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิไล พันธ์พุธวัฒนะ , Pilaipan Puthavathana . "การเฝ้าระวัง reassorment ของไวรัสไข้หวัดนก avian H5N1 influenza viruses."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
พิไล พันธ์พุธวัฒนะ , Pilaipan Puthavathana . การเฝ้าระวัง reassorment ของไวรัสไข้หวัดนก avian H5N1 influenza viruses. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.