ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
นักวิจัย : ปัทมา ศิริธัญญา , Pattama Sirithanya
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-RG-B6-4612 , Gene mapping , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Plant genetics , Pyricularia grisea , Rice , ข้าว , ยีน Avirulence , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , แผนที่พันธุกรรม , โรคพืช , โรคใบไหม้
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคใบไหม้และไหม้คอรวงนั้นมีสามาเหตุจากเชื้อรา Magnaporthe grisea ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวในประเทศไทย และประเทศผู้ผลิตข้าวอื่นๆทั่วทุกมุมโลก เชื้อดังกล่าวสามารถเข้าทำลายข้าวในทุกระยะการเจริญเติบโต และ สามารถทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการระบาดรุนแรงมากและพันธุ์ข้าวไม่มีความต้านทาน ความเสียหายจะมากขึ้นจนถึงขั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประเทศไทยได้ทำการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสาเหตุโดยได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยเบื้องต้นจาก BIOTEC พบว่าเชื้อสาเหตุนั้นมีความหลากหลายอย่างมากในแต่ละพื้นที่ปลูกข้าวทั่ว ประเทศ ซึ่งเชื้อสาเหตุที่แพร่หลายอยู่ในประเทศมีสองเพศ (mating type) ซึ่งสามารถสืบพันธุ์ได้โดยระบบอาศัยเพศ ความก้าวหน้าในการศึกษาโรคไหม้ทั้งในระดับลึกและกว้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันลำดับเบสของทั้งเชื้อโรคไหม้และข้าว นั้นได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว การศึกษาเบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคไหม้และพืชอาศัยเช่นข้าว แสดงให้เห็นว่าเชื้อมีความจำเพาะเจาะจง และแนวโน้มของความสัมพันธ์เป็นไปตามทฤษฎี Gene-for-gene ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านดีเอ็นเอและจีโนมในการสืบหาตำแหน่งของยีน ที่สำคัญ (QTL) และความพร้อมทั้งทางด้านแหล่งของวัตถุที่ใช้ในการศึกษาทดลองทั้งเชื้อโรค ไหม้และยีนต้านทานในข้าวของประเทศไทย ปัจจุบัน หน่วยค้นหายีนข้าวได้ทำการวางตำแหน่งของยีนต้านทานแบบกว้างในพันธุ์เจ้าหอม นิลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยยีนดังกล่าววางตัวอยู่บนโครโมโซม 1 และ 11 ดังนั้นทางโครงการจึงมุ่งเป้าการทำงานส่วนหนึ่งไปที่การสืบหา Avr ยีนที่เกี่ยงข้องกับความต้านทานแบบกว้างดังกล่าว การวางตำแหน่ง Avr ยีนนั้นจะอาศัยหลักการและขบวนการของการสร้างแผนที่พันธุกรรมเชื้อ และการวิเคราะห์ QTL ซึ่งจะทำให้ทราบถึงจำนวน และ ตำแหน่งของ Avr ยีนในจีโนมของเชื้อสาเหตุโรคไหม้ อีกทั้งยังสามารถสืบหาตำแหน่งยีนควบคุม mating type ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้นักวิชาการของไทย ทำงานวิจัยด้านลึก ที่จะสามารถนำไปสู่การอธิบายความสัมพันธ์ตามทฤษฎี gene-for-gene ได้อย่างชัดเจน ความเข้าใจในความสัมพันธุ์หรือการทำงานร่วมกันระหว่างยีนในเชื้อสาเหตุ และยีนต้านทานในพืชอาศัยจะเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างพันธุ์ต้านทานในอนาคต

บรรณานุกรม :
ปัทมา ศิริธัญญา , Pattama Sirithanya . (2550). การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปัทมา ศิริธัญญา , Pattama Sirithanya . 2550. "การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปัทมา ศิริธัญญา , Pattama Sirithanya . "การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ปัทมา ศิริธัญญา , Pattama Sirithanya . การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.