ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
นักวิจัย : คณิต สุวรรณบริรักษ์ , Khanit Suwanborirux
คำค้น : Bioactive compounds , Biological sciences , BT-38-06-NPI-09-09 , Pharmacology , Pharmacology and pharmacy , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ , สิ่งมีชีวิตในทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2521
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยทางด้านฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย ยังได้รับความสนใจน้อยมาก แม้ว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลนั้นเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอันอาจนำไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เภสัชกรรมหรือในทางเกษตรกรรมได้ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเล ของไทยที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านฝั่งทะเลอันดามันและด้านอ่าวไทย เพื่อนำมาหาวิธีการสกัดแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพให้บริสุทธิ์ เพื่อนำไปศึกษาหาสูตรโครงสร้างทางเคมี และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสารผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านั้นให้ เป็นประโยชน์ต่อไป สิ่งมีชีวิตในทะเลไทยที่จะทำการศึกษาในโครงการวิจัยนี้เป็นพวกสัตว์ที่ไม่มี กระดูกสันหลัง ได้แก่ พวกฟองน้ำทะเล พวกประการังอ่อน และพวก tunicates จำนวน 8-10 ชนิด ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ คือ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านไวรัส HIV-1 หรือ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ นอกจากนี้โครงการวิจัยยังมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาวิจันเบื้องต้น ในการสำรวจแยกเชื้อจุลชีพจากทะเลที่คาดว่าสามารถผลิตสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

บรรณานุกรม :
คณิต สุวรรณบริรักษ์ , Khanit Suwanborirux . (2541). การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คณิต สุวรรณบริรักษ์ , Khanit Suwanborirux . 2541. "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คณิต สุวรรณบริรักษ์ , Khanit Suwanborirux . "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
คณิต สุวรรณบริรักษ์ , Khanit Suwanborirux . การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.