ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล
นักวิจัย : สม วงษ์ตระกูลรุ่ง , Somwong Trakoonrung
คำค้น : 37 01 0131 , Biological sciences , DNA fingerprinting , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , ความหอม , ปุ๋ยไนโตรเจน , ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นที่ต้องการของตลาด แต่มีปัญหาทั้งด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพการทำ DNA Fingerprint ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะช่วยในการตรวจสอบความปลอมปนในข้าวสารส่งออกและยังสามารถใช้ในการจัดการ เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวหอมไทยอย่างเป็นหมวดหมู่และถูกต้อง จากการทดลองพบว่า SSLP marker เป็น marker ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำ DNA Fingerprint เนื่องจากมีความแม่นยำสูงใช้ DNA น้อย ประหยัด รวดเร็ว และยังสามารถตรวจสอบสายพันธุ์แท้ได้ด้วย เนื่องจากสามารถตรวจแยกสภาพ Heterozygous ออกจาก Hermozyous ได้ การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้มีการต้านทานต่อโรค แมลง ให้ผลผลิตสูง และไม่ไวต่อช่วงแสง จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องมีการผสมพันธุ์และทำการคัดเลือกประชากรที่ได้ไป หลาย ๆ รุ่น ทำให้ต้องเสียเวลาอย่างน้อย 10 ปี การทำการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้ (Anther Culture) จึงมีบทบาทในการร่นระยะเวลาของการปรับปรุงพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการพัฒนาระบบการทำ (Anther Culture จาก pollen ของการผสมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ที่มีความต้านทานโรค (CT 9993) พบว่าสภาพแวดล้อมเพื่อบังคับแสงให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ออกนอกฤดู ตลอดจนวิธีการและอาหารสังเคราะห์ที่ใช้เพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้ ตั้งแต่การชักนำให้เกิดแคลลัส จนกระทั่งพัฒนาเป็นต้นสมบูรณ์มีผลต่อการผลิตประชากร Doubled Haploid ในท้องตลาด พบว่าราคาข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งผลิตต่างกันจะมีราคาต่างกัน โดยถ้าข้าวขาว ดอกมะลิ 105 ปลูกที่สุรินทร์จะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีคุณภาพดีกว่า ดังนันจากการศึกษาความผันแปรและเสถียรภาพความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนกับแหล่งของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ 10 แห่ง ทั่วประเทศไทยพบว่าแหล่งของเมล็ดพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนไม่มีผลต่อความ หอม แต่อัตราปุ๋ยมีผลต่อผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่วนความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในแหล่งต่าง ๆ จะมีความหอมแตกต่างกันเล็กน้อยในเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น และจากการศึกษาความสัมพันธ์สาร 2-Acetyl-1-Pyrroline กับความหอมของข้าวพบว่าข้าวไม่หอมจะไม่มีสาร 2 AP ในขณะที่ข้าวหอมจะพบสาร 2 AP และพบว่าระดับความหอมที่ได้จากการดมมีความสัมพันธ์น้อยมากกับปริมาณสาร 2 AP

บรรณานุกรม :
สม วงษ์ตระกูลรุ่ง , Somwong Trakoonrung . (2539). การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สม วงษ์ตระกูลรุ่ง , Somwong Trakoonrung . 2539. "การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สม วงษ์ตระกูลรุ่ง , Somwong Trakoonrung . "การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
สม วงษ์ตระกูลรุ่ง , Somwong Trakoonrung . การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.