ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาและยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรา Penicillium marneffei

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาและยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรา Penicillium marneffei
นักวิจัย : ศันสนีย์ ไชยโรจน์ , Sansanee Chaiyaroj
คำค้น : Biological sciences , Biology , Biology and biochemistry , BT-B-06-MG-14-4602 , Monoclonal antibodies , Penicillium marneffei , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เชื้อรา , แอนติเจน , โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2452
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อรา Penicillium marneffei เป็นเชื้อราสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ Penicilliosis marneffei ในคนที่มีความบกพร่องทางด้านภูมิต้านทางของร่างกาย แต่เดิมเป็นโรคที่พบน้อยมา แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาได้พบมากขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอดส์ในระยะท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ในภาคเหนือของประเทศ ส่วนประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซียได้มีรายงานการพบโรค Penicilliosis marneffei เช่นประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ เชื้อ P. marneffei เป็นเชื้อราชนิด 2 รูป (dimorphic) และเป็นราสายพันธุ์หนึ่งเพียงไม่กี่สายพันธุ์ของ Penicillium spp. ที่สามารถก่อโรคได้ กลุ่มวิจัยได้เคยเสนอขอทุนศึกษาคุณสมบัติของแอนติเจนของ P. marneffei การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติบอดีจำเพาะ ตลอดจนการศกึษาถึง electrophoretic mobility ของโครโมโซมของเชื้อรา P. marneffei ตามภาคต่างๆ ของประเทศและ P. marneffei สายพันธุ์อื่นที่ได้มาจากที่อื่น ผลจากการศึกษาพบว่า * ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ P. marneffei จะผลิตโปรตีนแอนติเจนบางชนิดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะพบได้น้อยมากในผู้ป่วยโรคเอดส์ธรรมดาหรือคนปกติ ดังนั้นแอนติเจนดังกล่าวอาจมีความสำคัญในการวินิจฉัย * ทำการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจน P. marneffei เพื่อตรวจหาแอนติเจนในซีรั่มผู้ป่วยและสามารถใช้ในการ characterize แอนติเจนที่จำเพาะต่อเชื้อ P. marneffei * ทำการสะสมเชื้อ P. marneffei เพื่อศึกษา genotype ของเชื้อราชนิดนี้โดยวิธีการใช้ pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) (เป็นวิธีการแยก DNA ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่เพื่อใช้ในการทำ DNA fingerprint ของเชื้อ และ * ทำการจัดกลุ่ม (electrophoretypes) ตามความสัมพันธ์กับข้อมูลในทางระบาดวิทยา จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา นักวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ทำให้เชื้อรามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากยีสต์ไปเป็นสายรา จะทำการศึกษาถึงยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเชื้อ รา P. marneffei ดังกล่าว ซึ่งผลจากการศึกษาอาจนำไปสู่ความรู้เกี่ยวกับ drug target สำหรับโรคนี้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ , Sansanee Chaiyaroj . (2549). การศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาและยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรา Penicillium marneffei.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ , Sansanee Chaiyaroj . 2549. "การศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาและยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรา Penicillium marneffei".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ , Sansanee Chaiyaroj . "การศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาและยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรา Penicillium marneffei."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ , Sansanee Chaiyaroj . การศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาและยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรา Penicillium marneffei. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.