ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ปั่นผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ปั่นผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
นักวิจัย : จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ , Chulaporn Roongpisuthipong
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FG-14-4501 , Diabetes , Food , Food science and technology , ผู้ป่วย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อาหารทางการแพทย์ , อาหารสำเร็จรูป , เบาหวาน , โภชนบำบัด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2089
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารทางการแพทย์สำเร็จรูปชนิดผงสำหรับผู้ ป่วยเบาหวานขึ้นโดยใช้ วัตถุดิบจากพืชเกษตรที่ผลิตในประเทศ เพื่อสะดวกในการบริโภค มีอายุการเก็บยาวนานขึ้น และราคาถูกกว่าอาหารสูตรสำเร็จจากต่างประเทศ โดยพัฒนาเป็นอาหารทางการแพทย์สำเร็จรูป 8 สูตร สูตรอาหารแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันตามชนิดคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก กล้วยน้ำว้าดิบ ฟักทอง และข้าวโพด แหล่งของโปรตีนจะได้จาก ไข่ขาวผง ส่วนสารอาหารไขมัน ใช้น้ำมันรำข้าว และน้ำมันมะกอก นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างในด้านของวัตถุดิบที่นำมาใช้ คือ สูตร A1-D1 ใช้วัตถุดิบจากอาหารสด ส่วน A2-D2 ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการทำแห้งก่อน และอยู่ในรูปผงแห้ง ปริมาณของสารอาหารหลักในทุกสูตรที่พัฒนาขึ้น มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย สำหรับเกลือแร่และวิตามินหลายชนิดของสูตรอาหาร ต้องเสริมให้เพียงพอตามข้อกำหนดของ Thai RDI อาหารที่พัฒนาต้องมีความปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การตรวจค่าทางกายภาพ-เคมีของอาหารสูตรต่างๆพบว่า เมื่อละลายน้ำให้ความเข้มข้นเท่ากับ 1 kcal/ml จะมีค่า water activity อยู่ระหว่าง 0.33-0.44 ความเป็นกรดด่างเท่ากับ 6.15-6.70 ค่าออสโมแลลลิตี้เท่ากับ 869-1119 mosm/kgH2O ค่าความหนืดเท่ากับ 52-400 cps ซึ่งยังมีความสัมพันธ์กับค่าอัตราการไหลของอาหารด้วย ค่าอัตราการไหลเท่ากับ 4-48 ml/min ซึ่งทั้งค่าความหนืด และค่าออสโมแลลลิตี้ของสูตรอาหารนี้มีค่าสูงกว่าข้อกำหนดของอาหารให้ทางสาย ค่าการวัดสีโดยเครื่อง CIE LAB Color Co-ordinate ของสูตรอาหาร มีค่า L = 72.95-84.68, มีค่า a = 2.28-6.56, มีค่า b = 22.30-28.71 ทั้งนี้ค่า L มีแนวโน้มลดลงตามอายุการเก็บ การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสทางด้านความข้นหนืด สี กลิ่น รสชาติ และการยอมรับได้สูตรพัฒนาสำเร็จ 2 สูตร คือ A2, D2 โดยให้ประเมินคะแนนแบบ 9 point scale พบว่ามีคะแนนอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงไม่ชอบเล็กน้อย โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) กับอาหารสูตรสำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาด อายุการเก็บของสูตรอาหารที่พัฒนาขึ้นสามารถเก็บได้ 6 เดือน ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ และบรรจุแบบสูญญากาศ การศึกษาเพื่อคัดเลือกอาหารทางการแพทย์สูตรสำเร็จพร้อมชงดื่มที่พัฒนาขึ้น 2 สูตรโดยประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล และอินซูลินในเลือด ภายหลังจากรับประทานอาหารทางการแพทย์ชนิดดื่ม ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินจำนวน 14 คน ในการศึกษานี้ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางการแพทย์ทั้งหมด 5 สูตร ประกอบด้วย อาหารปั่นผสม, อาหารสูตรสำเร็จรสจืด (Choice), อาหารปั่นผสมชนิดผง, อาหารสูตร พัฒนาพร้อมชง A2, อาหารสูตร พัฒนาพร้อมชง D2 โดยปริมาณพลังงาน 400 กิโลแคลอรี่ ที่คาร์โบไฮเดรตเท่ากัน คือ 50 กรัม และสารละลายกลูโคส 50 กรัม โดยเว้นระยะห่างกัน 4 สัปดาห์ ลักษณะการศึกษาเป็นแบบสุ่ม จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดเมื่อรับประทานอาหารสูตร A2 และสูตร D2 ไม่แตกต่างกัน ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารทางการแพทย์ชนิดดื่มทั้ง 5 สูตร คือ อาหารปั่นผสม, อาหารสูตรสำเร็จ (Choice), อาหารปั่นผสมพร้อมชง, อาหารสูตร A2 และสูตร D2 เท่ากับ 12.74, 30.00, 12.04, 19.14 และ 24.75 ตามลำดับ อาหารสูตร D2 มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงกว่าอาหารสูตร A2 แต่ไม่มีนัยสำคัญ และสูงกว่าอาหารปั่นผสม และอาหารปั่นผสมพร้อมชงอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบการตอบสนองต่อระดับอินซูลินในเลือด อาหารสูตร A2 และ สูตร D2 มีค่าไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างจากอาหารอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อทำการทดสอบการยอมรับโดยทางประสาทสัมผัส พบว่าอาหารสูตร A2 และ สูตร D2 ให้ผลไม่ แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารสูตร A2 และ D2 ที่พัฒนาขึ้น เป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดผงที่ใช้ได้เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่ง อินสุลิน

บรรณานุกรม :
จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ , Chulaporn Roongpisuthipong . (2546). การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ปั่นผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ , Chulaporn Roongpisuthipong . 2546. "การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ปั่นผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ , Chulaporn Roongpisuthipong . "การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ปั่นผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ , Chulaporn Roongpisuthipong . การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ปั่นผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.