ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์
นักวิจัย : ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda
คำค้น : Biological sciences , Breeding , Genomes , P-00-10481 , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant genetics , Single QTL near isogenic lines , การปรับปรุงพันธุ์ , ข้าว , ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , จีโนม , พันธุ์ , พืชทนแล้ง , ยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยที่เสนอในโครงการนี้เป็นการพัฒนาประชากรข้าวที่เหมาะสมที่จะใช้ใน การศึกษาทางพันธุศาสตร์โมเลกุลของความสามารถในการทนแล้งในข้าว ซึ่งภัยแล้งนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในการผลิตข้าวในเขตอาศัยน้ำฝน เช่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความเข้าใจในกลไกทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของการปรับตัวของข้าวต่อการขาดน้ำ อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานแล้งอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลให้ผลผลิตของข้าวนาน้ำฝนของประเทศสูงมากขึ้น จากการศึกษาตำแหน่งของยีนทนแล้งเบื่องต้น ซึ่ง โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจากมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ ทางหน่วยปฏิบัติการฯ สามารถระบุตำแหน่งบน จีโนมข้าวที่สนับสนุนความสามารถในการทนแล้ง เนื่องจากยีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทนแล้งนั้นวางตัวในตำแหน่งที่ ใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่ในรูปของ coupling and repulsion เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงยีนที่ควบคุมแต่ละลักษณะและสามารถจะ ศึกษากลไกการทำงานของยันที่ควบคุมความสามารถในการทนแล้ง งานวิจัยนี้จึงมี เป้าหมายในการพัฒนาประชากรข้าวที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กของพันธุ์ทนแล้งอยู่ใน พื้นฐานพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเรียกว่า single QTL near isogenic lines (SQ-NILs) เพื่อใช้ในการศึกษาการทำงานของยีนควบคุมความทนแล้งในอนาคต

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . (2550). การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . 2550. "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.