ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา
นักวิจัย : อรประไพ คชนันทน์ , Oraprapai Gajanandana
คำค้น : Begomovirus , Biological sciences , BT-B-07-PM-B1-4401 , Disease and pest resistance , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Tomato yellow leaf curl virus , Tomatoes , มะเขือเทศ , วิทยาภูมิคุ้มกัน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อิมมูโนวิทยา , เจมินีไวรัส , แมลงหวี่ขาว , โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ , โรคพืช , โรคและศัตรูพืช , ไวรัสใบหงิกเหลือง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เจมินีไวรัสในสกุล Begomovirus ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวเป็นแมลงพาหะสามารถเข้าทำลายพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด การตรวจสอบไวรัสทั้งในแมลงพาหะและในต้นพืชที่เป็นโรค นับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคและการจัดการควบคุมโรค โครงการนี้ได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายพันธุ์ไทยที่ผลิตมาจากระบบการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ E. coli จากการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสใบหงิกเหลือง มะเขือเทศได้แอนติบอดีสองกลุ่มคือ โมโนโคลนอลแอนติบอดี M1 ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (narrow specific) เเละโมโนโคลนอลแอนติบอดี D2 ซึ่งเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่สามารถทำปฏิกิริยากับไวรัสในกลุ่มของ whitefly-transmitted geminivirus ที่เข้าทำลายพืชชนิดต่างๆ (broad specific) แอนติบอดีทั้งสองกลุ่มนี้จะไม่ทำปฎิกิริยาข้ามกับไวรัสชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ เจมินีไวรัส เช่น tobacco mosaic virus, cucumber mosaic virus, tospovirus infecting tomato, papaya ringspot virus และ watermelon mosaic virus 2 จากนั้นได้นำโมโนโคลนอลแอนติบอดีจากโคลน M1 และ D2 ที่ผลิตได้นี้มาพัฒนาเป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ไวรัสในพืชที่เป็นโรคได้ 2 ประเภท คือ 1) วิธีตรวจวิเคราะห์ที่จำเพาะเจาะจงต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี M1 2) วิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสในกลุ่ม whitefly-transmitted geminivirus โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี D2 ได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา 4 วิธี คือ เทคนิค western blot analysis, dot blot analysis, plate-trapped antigen ELISA เเละ sandwich ELISA จากนั้นได้ทำการเปรียบเทียบความไวในการตรวจสอบของวิธีการที่พัฒนาขึ้นพบว่า วิธี sandwich ELISA และ western blot analysis มีความไวในการตรวจสอบสูงกว่า วิธี plate-trapped antigen ELISA และ dot blot analysis วิธี sandwich ELISA และ western blot analysis โดยใชัโมโนโคลนอลแอนติบอดีจากโคลน M1 เป็น probe สามารถตรวจสอบไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศใน มะเขือเทศ ถั่วเหลือง พริก และ สาบแร้งสาบกาได้ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในแมลงหวี่ขาวได้อีกด้วย และเมื่อใชัโมโนโคลนอลแอนติบอดีจากโคลน D2 เป็น probe ทั้ง sandwich ELISA และ western blot analysis สามารถตรวจสอบเจมินีไวรัสที่เข้าทำลาย แตงกวา ฟัก ฟักแม้ว น้ำเต้า melon แตงโม สควอช แตงเทศ ฟักทอง บวบ กระเจี๊ยบ ฝ้าย ไม้กวาด ผักแครด หญ้ายาง Malachra capitata ขี้กาขาว พริก สาบแร้งสาบกา รวมทั้งไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศที่เข้าทำลายมะเขือเทศได้ ยกเว้นเจมินีไวรัสที่เข้าทำลายมะเขือที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ในโครงการนี้ได้ใช้วิธีการทางอิมมูโนวิทยาที่พัฒนาขึ้นตรวจสอบตัวอย่างพืช เป็นโรคที่ถูกเจมินีไวรัสเข้าทำลายที่เก็บจากจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เช่น นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น และ เชียงใหม่ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
อรประไพ คชนันทน์ , Oraprapai Gajanandana . (2544). การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อรประไพ คชนันทน์ , Oraprapai Gajanandana . 2544. "การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อรประไพ คชนันทน์ , Oraprapai Gajanandana . "การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
อรประไพ คชนันทน์ , Oraprapai Gajanandana . การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.