ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ
นักวิจัย : ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-MG-09-4907 , Influenza viruses , Pharmacology , Pharmacology and pharmacy , การสังเคราะห์ , ฟอสเฟต , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , โอเซลทามิเวียร์ , ไข้หวัดนก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ ฟอสเฟตในระดับห้องปฏิบัติการ (0.1-10 กรัม) สารนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารยับยั้งนิวรามินิเดสของไวรัส และเป็นยาหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดนกที่เกิดจาก เชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ในปัจจุบัน ปริมาณยาที่มีอยู่อย่างจำกัดในท้องตลาดเมื่อเทียบกับความต้องการของโลกที่ สูงมากเป็นเหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยน่าจะมีการพัฒนาการผลิตยาชนิดนี้ในระดับ อุตสาหกรรมเอง ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ฟอสเฟตในระดับห้อง ปฏิบัติการจากกรดชิคิมิก โดยอาศัยวิธีเอไซด์ที่รายงานโดยบริษัทกิเลียดและโรช การปรับปรุงที่สำคัญคือการลดขั้นตอนการแยกอินเทอร์มีเดียตบางขั้นตอนลง และการใช้รีเอเจนต์ที่หาง่ายและราคาไม่แพงในการทำปฏิกิริยา ได้ปริมาณผลผลิตรวม 16% คิดจากกรดชิคิมิก โดยโอเซลทามิเวียร์ฟอสเฟตที่สังเคราะห์ได้มีความบริสุทธิ์สูง >98.5% งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผลิตสารนี้ในประเทศในกรณี ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขั้นตอนการผลิตในปริมาณมากขึ้นโดยความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมกำลังอยู่ ระหว่างดำเนินการ

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . (2550). การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . 2550. "การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . "การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฎิบัติการ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.