ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัคซีนสัตว์ปีกที่สามารถจำแนกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากสัตว์ปีกที่ได้ รับวัคซีนโดย วิธี Reverse Genetics จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัคซีนสัตว์ปีกที่สามารถจำแนกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากสัตว์ปีกที่ได้ รับวัคซีนโดย วิธี Reverse Genetics จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประเทศไทย
นักวิจัย : อนันต์ จงแก้ววัฒนา , Anan Jongkaewwattana
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-MT-BC-4936 , Influenza viruses , Microbiology , Molecular genetics , Poultry , Reverse genetics , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สัตว์ปีก , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไข้หวัดนก , ไวรัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1999
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ จงแก้ววัฒนา , Anan Jongkaewwattana . (2550). การพัฒนาวัคซีนสัตว์ปีกที่สามารถจำแนกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากสัตว์ปีกที่ได้ รับวัคซีนโดย วิธี Reverse Genetics จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนันต์ จงแก้ววัฒนา , Anan Jongkaewwattana . 2550. "การพัฒนาวัคซีนสัตว์ปีกที่สามารถจำแนกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากสัตว์ปีกที่ได้ รับวัคซีนโดย วิธี Reverse Genetics จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนันต์ จงแก้ววัฒนา , Anan Jongkaewwattana . "การพัฒนาวัคซีนสัตว์ปีกที่สามารถจำแนกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากสัตว์ปีกที่ได้ รับวัคซีนโดย วิธี Reverse Genetics จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
อนันต์ จงแก้ววัฒนา , Anan Jongkaewwattana . การพัฒนาวัคซีนสัตว์ปีกที่สามารถจำแนกสัตว์ปีกติดเชื้อออกจากสัตว์ปีกที่ได้ รับวัคซีนโดย วิธี Reverse Genetics จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.