ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร
นักวิจัย : กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa
คำค้น : 38 05 0152 , Biological sciences , Food , Food adulteration and inspection , Food contamination , Listeria monocytogenes , Monoclonal antibodies , Salmonella , การปนเปื้อนในอาหาร , ชุดตรวจวินิจฉัย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , แบคทีเรีย , โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1939
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปนเปื้อนของ Listeria monocytogenes ในอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้ป่วยในแถบยุโรป อังกฤษและสหรัฐอเมริกาในระยะ 10-15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศเหล่านี้เข้มงวดกับอาหารนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการรับรองการ ปลอดเชื้อดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นที่อุตสาหกรรมการส่งออกอาหารของไทยต้องมีการตรวจสอบการปน เปื้อนของแบคทีเรียชนิดนี้ก่อนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร ชุดตรวจวินิจฉัยการปนเปื้อนของ Listeria monocytogenes ที่เหมาะสมกับโรงงานผลิตอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทยนั้นควรมีคุณสมบัติ คือ ราคาไม่แพง ให้ผลการตรวจสอบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้นอกจากนี้ยังต้องใช้ง่ายโดยไม่ต้อง อาศัยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งชุดตรวจวินิจฉัยโดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะกับแบคทีเรียน่าจะเป็นแบบที่มี ความเหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะหากสามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ สูงและผลิตได้เองภายในประเทศจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Listeria monocytogenes ทั้งส่วน somatic และ flagella antigen ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคัดเลือกโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะที่สุด จากการดำเนินงานผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีของแต่ละส่วนภายหลังจากที่ได้มีการ ดำเนินการ fusion หลายครั้งรวมทั้งการปรับปรุงวิธีการคัดเลือก monoclone พบว่าสามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ somatic protein ได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งยังคงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีเหล่านี้เพิ่ม เติมก่อนที่จะนำไปใช้ประกอบในชุดตรวจวินิจฉัยต่อไป ในส่วนการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ flagella antigenนั้น โมโนโคลนอลแอนติบอดีทั้งหมดที่ได้มีปฏิกิริยากับทั้ง flagella antigen และ BSA (ใช้เป็น blocking agent ใน indirect ELISA สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก monoclone) ซึ่งแม้ว่าผลในขั้นต้นนี้ยังแสดงถึงความไม่จำเพาะเนื่องจากปฏิกิริยาข้ามกับ BSA ดังกล่าวก็ตาม แต่อาจจะสามารถนำมาใช้ได้หากมีการตรวจสอบต่อไปแล้วพบว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี เหล่านั้นมีปฏิกิริยาจำเพาะกับ flagella ของ Listeria monocytogenes และไม่ให้ผลบวกกับแบคทีเรียอื่น (ในระบบการตรวจสอบที่ไม่มี BSA เพื่อป้องกันการเกิดผลบวกปลอม)

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . (2542). การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . 2542. "การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . "การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.