ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการประเมินผลการตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกทม. และปริมณฑล

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการประเมินผลการตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกทม. และปริมณฑล
นักวิจัย : มัลลิกา ภูมิวาร
คำค้น : การประเมินคุณภาพชีวิต การคำนวณความยินดีที่จะจ่าย การประเมินผลการตอบแทน
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา ภูมิวาร . (2555). โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการประเมินผลการตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกทม. และปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
มัลลิกา ภูมิวาร . 2555. "โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการประเมินผลการตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกทม. และปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
มัลลิกา ภูมิวาร . "โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการประเมินผลการตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกทม. และปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
มัลลิกา ภูมิวาร . โครงการศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตและการคำนวณความยินดีที่จะจ่ายของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการประเมินผลการตอบแทนที่แท้จริงของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในกทม. และปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.