ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : ณวิทย์ อ่องแสงชัย
คำค้น : สิ่งอำนวยความสะดวก แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณวิทย์ อ่องแสงชัย . (2555). โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ณวิทย์ อ่องแสงชัย . 2555. "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ณวิทย์ อ่องแสงชัย . "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
ณวิทย์ อ่องแสงชัย . โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.