ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก
นักวิจัย : กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-01-XG-20-4701 , Cell culture , Nucleopolyhedroviruses , ศัตรูพืช , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เซลล์แมลง , แบคคิวโลไวรัส , แมลง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยมีการใช้แบคคิวโลไวรัสในกลุ่มไวรัส NPV เป็นสารชีวภาพกำจัดแมลงทดแทนการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวาง เนื่องจากไวรัส NPV มีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนแมลงศัตรูพืชได้ดี และยังมีความปลอดภัยสูงต่อทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการผลิตไวรัส NPV จำหน่ายโดยกรมวิชาการเกษตร โดยใช้วิธีเพิ่มจำนวนผลึกไวรัสในหนอนแมลงที่ทำให้ติดเชื้อไวรัส ซึ่งให้ผลผลิตที่ดี และต้นทุนต่ำ แต่การผลิตไวรัสในรูปแบบนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านการควบคุมคุณภาพและปริมาณของ ผลผลิต เนื่องจากเป็นการดำเนินการในระบบเปิด ซึ่งมักจะมีปัญหาการปนเปื้อนของผลผลิตโดยโปรโตซัวและจุลินทรีย์ต่างๆ ทำให้ปัจจุบันปริมาณการผลิตผลึกไวรัสที่ได้จากวิธีการผลิตในรูปแบบนี้ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ของเกษตรกรในประเทศ การผลิตไวรัสในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถลดปัญหาการปนเปื้อนของผลึกไวรัส และเหมาะกับการขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตโดยใช้เซลล์แมลงที่ถูก infect ด้วยไวรัส NPV ในระบบถังหมัก ซึ่งใช้ผลิตไวรัส NPV ในระบบนี้ได้ดี โดยไม่มีปัญหาการปนเปื้อน จึงถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมการผลิตของไวรัส NPV สำหรับใช้ภายในประเทศได้ อย่างไรก็ตามพบว่าการผลิตไวรัสในรูปแบบนี้ยังให้ผลผลิตที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับการผลิตไวรัสในตัวหนอน และต้นทุนในการผลิตยังค่อนข้างสูง สาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งของผลผลิตที่ต่ำน่าจะเนื่องมาจากไวรัสตั้งต้นที่ มีการลดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในไวรัส HaNPV ที่ใช้ศึกษาในโครงการนี้ เมื่อทำการเพิ่มปริมาณไวรัสใน cell culture อย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . (2549). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . 2549. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.