ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth
คำค้น : Biological sciences , BT-B-07-2F-B9-C-01 , Cassava starch manufacturing , Microorganisms , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , จุลินทรีย์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แป้งมันสำะปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังในโรงงาน พบว่าบางส่วนของแป้งมีการสูญเสียทั้งคุณภาพและปริมาณโดยเชื้อจุลินทรีย์ งานวิจัยนี้จึงทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวน การผลิตนี้ ซึ่งจะทำให้ทราบปัญหาและแหล่งการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยได้เลือกโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังจำนวน 3 โรง ที่มีกระบวนการผลิตและการใช้น้ำกำมะถันที่ต่างกัน คือ โรงงาน A มีการใช้น้ำกำมะถันระดับ 590 ppm และไม่มีการใช้ decanter โรงงาน B มีการใช้น้ำกำมะถันระดับ 440 ppm และมีการใช้ decanter ส่วนโรงงาน C มีการใช้ decanter เช่นเดียวกัน แต่ไม่มีการใช้น้ำกำมะถัน ได้ทำการเก็บตัวอย่างในกระบวนการผลิตตั้งแต่ที่จุดเริ่มต้นของเครื่องขูดหัว มัน (rasper) จนถึงเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ แป้งอบแห้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำแป้ง แป้งอบแห้ง กากมัน ตลอดจนน้ำที่ใช้หมุนเวียน น้ำดีและน้ำเสีย มาทำการวิเคราะห์ปริมาณและเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน รวมทั้งปริมาณสารเคมีที่ตกค้าง จากผลที่ได้พบว่า โรงงานทั้งสามสามารถตรวจพบจุลินทรีย์ได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ที่จุดโม่หัวมัน ซึ่งพบ total plate count 109-1011 CFU/g, ยีสต์ 104-106 CFU/g, รา 103-104 CFU/g และ lactic acid bacteria 108-1011 CFU/g แหล่งที่สำคัญของ จุลินทรีย์อาจมาจากวัตถุดิบที่ใช้ คือ หัวมัน (total plate count 103 CFU/g) ซึ่งอาจมาจากการปนเปื้อนของดิน, น้ำดีที่ใช้ในกระบวนการ (total plate count 105 CFU/ml) และที่สำคัญคือ น้ำหมุนเวียน โดยพบว่าปริมาณจุลินทรีย์สะสมที่พบในน้ำหมุนเวียนจะมีค่าค่อนข้างคงที่ตลอด กระบวนการผลิตของทั้งโรงงาน A และ B (total plate count 107-1013 CFU/ml, ยีสต์ 106-107 CFU/ml, รา 102-103 CFU/ml, lactic acid bacteria 106-1010 CFU/g) ยกเว้นโรงงาน C ซึ่งมีค่าไม่คงที่ อย่างไรก็ตามปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในแป้งจะลดลงอย่างมากเมื่อผ่านการให้ความ ร้อนในระหว่างอบแห้งโดยมีปริมาณใกล้เคียงกันในทั้งสามโรงงาน (total plate count 105 CFU/g, ยีสต์ 102-103 CFU/g, รา 102 CU/g, lactic acid bacteria 103-105 CFU/g) นอกจากนี้การปนเปื้อนของจุลินทรีย์มาจากการจัดการที่ขาด สุขลักษณะของโรงงานและการปนเปื้อนจากผู้ประกอบการ โดยสามารถตรวจพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากเครื่องมือที่ใช้ (ปริมาณ total plate count สูง 1010-1019 CFU/g, ยีสต์ 104-108 CFU/g และ lactic acid bacteria 108-1011 CFU/g) และสามารถตรวจพบ coliform bacteria, Staphylococcus aureus และ Streptococcus faecalis ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ได้ทำการจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่สร้างสปอร์ (Bacillus sp.) ในแป้งอบแห้งของโรงงาน A และ C พบว่ามีจำนวน 7 สายพันธุ์ ส่วนชนิดเชื้อ lactic acid bacteria ตรวจพบ 13 สายพันธุ์ในกระบวนการผลิต และได้นำเชื้อดังกล่าวมา 7 สายพันธุ์ เพื่อทดสอบการสูญเสียคุณภาพและปริมาณของแป้งเนื่องมาจากจุลินทรีย์ที่พบใน กระบวนการผลิตโดยเชื้อ lactic acid bacteria ที่พบจะสามารถหมักแป้งได้ ทำให้เกิดการสูญเสียแป้งในระหว่างกระบวนการผลิต และแป้งหมักที่ได้จะมีความหนืดลดลงด้วย ดังนั้นจะเห็นว่า จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตซึ่งควรจะมี การจัดแนวทางการป้องกันและควบคุมต่อไป

บรรณานุกรม :
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . (2540). การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . 2540. "การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . "การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.