ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา
นักวิจัย : สมชาย องค์ประเสริฐ , Somchai Ongprasert
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-WM-23-4003 , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , การทำนาขั้นบันได , การรวมน้ำ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย องค์ประเสริฐ , Somchai Ongprasert . (2541). การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมชาย องค์ประเสริฐ , Somchai Ongprasert . 2541. "การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมชาย องค์ประเสริฐ , Somchai Ongprasert . "การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
สมชาย องค์ประเสริฐ , Somchai Ongprasert . การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.