ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการและการกำจัดพิษของสารที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการและการกำจัดพิษของสารที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
นักวิจัย : ยนต์ มุสิก , Yont Musig
คำค้น : 36 02 0115 , Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , Marine and freshwater biology , Metabolic detoxification , Shrimp culture , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้ง , กุ้งทะเล , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สารพิษ , สารอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาที่สำคัญที่เผชิญหน้าอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทยใน ปัจจุบัน คือ การรักษาสมดุลย์ระหว่างผลผลิตกุ้งทะเลกับคุณภาพน้ำ เพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็รักษาสภาพแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี การเลี้ยงกุ้งของผู้เลี้ยงในระยะเวลาที่ผ่านมากมักปล่อยกุ้งในอัตราปล่อยต่อ พื้นที่สูงและให้อาหาร ในปริมาณมาก โดยใช้เครื่องให้อากาศเป็นตัวป้องกันการขาดออกซิเจนในน้ำ อย่างไรก็ตามสารพิษที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ จะสะสมอยู่ในน้ำในบ่อ สารอินทรีย์ที่เหลือตกค้างที่พื้นบ่อก็จะสลายตัวให้สารพิษเหล่านี้ออกมาทำ ให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ เป้าหมายรวมของโครงการวิจัยนี้ก็เพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารพิษที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ใน บ่อเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ : (1) เพื่อหาอัตราการให้อาหารสูงสุดที่เป็นไปได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งในสภาพของแหล่งน้ำแต่ละแหล่งที่มีสภาพของ น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ กัน (2) ประเมินวิธีการทางเคมีและชีวในการกำจัดสารพิษเหล่านี้ (3) พัฒนาวิธีการหมุนเวียนน้ำเพื่อให้พื้นบ่ออยู่ในสภาพที่ไม่ขาดออกซิเจน ซึ่งจะทำให้การสร้างสารพิษในสภาพรีดิวซ์ลดลง (4) หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัดตะกอนเลนที่มีสารอินทรีย์ สะสมออกจากบ่อ เพื่อป้องกันการเกิดสารพิษ

บรรณานุกรม :
ยนต์ มุสิก , Yont Musig . (2539). การจัดการและการกำจัดพิษของสารที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยนต์ มุสิก , Yont Musig . 2539. "การจัดการและการกำจัดพิษของสารที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยนต์ มุสิก , Yont Musig . "การจัดการและการกำจัดพิษของสารที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
ยนต์ มุสิก , Yont Musig . การจัดการและการกำจัดพิษของสารที่เกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.