ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : กิตติชัย ดวงมาลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0540666003&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติชัย ดวงมาลย์ . (2548). 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิตติชัย ดวงมาลย์ . 2548. "3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิตติชัย ดวงมาลย์ . "3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
กิตติชัย ดวงมาลย์ . 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.