ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces spp. และ Verticillium spp.

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces spp. และ Verticillium spp.
นักวิจัย : สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ , Suebsak Sontirat
คำค้น : 35 04 0097 , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Meloidogyne spp. , Paecilomyces spp. , Verticillium spp. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ศัตรูพืช , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เชื้อรา , ไส้เดือนฝอยรากปม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1348
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไส้เดือนฝอยจัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญมากชนิดหนึ่ง และในบรรดาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชทั้งหมด ไส้เดือนฝอยรากปมนับว่าเป็นศัตรุพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับพืชชนิด ต่างๆ ของประเทศไทย เช่น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ในทุกภาคของประเทศ และทำความเสียหายให้กับพืชมากมายในหลายท้องที่ การควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรุพืชโดยใช้สารเคมีเป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุด มากกว่าการใช้วิธีอื่นๆ โดยทั่วไปสารเคมีเหล่านั้นนอกจากเป็นอันตรายต่อมนุษย์และชีวิตของสัตว์ทุก ชนิดในระบบนิเวศน์การเกษตรแล้ว ยังมีราคาแพงเนื่องจากต้องสั่งมาจากต่างประเทศ เกษตรกรทั่วไปรวมทั้งในเขตที่เป็นดอยหรือภูเขาอาศัยอยู่เขา เช่น ภาคเหนือของประเทศยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและวิธีการใช้สารเคมี เหล่านั้นอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงปรากฏว่า มีกการตรวจพบสารอนินทรีย์เคมีและโลหะหนักที่ผสมในสารเคมีหลายชนิดในการกำจัด แมลง โรค ไส้เดือนฝอย และวัชพืชต่างๆ ในเขตต้นน้ำลำธาร ในป่าชนิดต่างๆ อยู่ในลำธาร คลอง และแม่น้ำในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชโดยใช้เชื้อราและแบคทีเรียในดิน ได้ผลในหลายประเทศ บางแห่งก็อยู่ในระหว่างการวิจัย การใช้สารสกัดจากพืชเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากที่สุดซึ่งใช้อยู่ในบางประเทศ ส่วนการใช้น้ำสกัดจากปุ๋ยหมักยังเพิ่งเริ่มใช้ในบางประเทศเท่านั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการค้นหาผลิตภัณฑ์และวิธีการควบคุมไส้เดือน ฝอยศัตรูพืชจากเชื้อราที่พบในดิน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย การประเมินความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม การใช้ชีววิธีควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมด้วยเชื้อรา Paecilomyces spp.และ Verticillium spp. หรือเชื้อราชนิดอื่นที่มีแนวโน้มว่าสามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การทดลองใช้สารสกัดจากพืชและน้ำจากปุ๋ยหมักก็เป็นงานวิจัยที่รวมอยู่ใน โครงการนี้ด้วย

บรรณานุกรม :
สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ , Suebsak Sontirat . (2539). การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces spp. และ Verticillium spp..
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ , Suebsak Sontirat . 2539. "การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces spp. และ Verticillium spp.".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ , Suebsak Sontirat . "การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces spp. และ Verticillium spp.."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ , Suebsak Sontirat . การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces spp. และ Verticillium spp.. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.