ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด
นักวิจัย : ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , Paiboon Thammarutwasik
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FM-18-4405 , Food , Food science and technology , การเก็บเกี่ยว , การเสื่อมคุณภาพ , ปลากะพงขาว , ปลาน้ำกร่อย , ปลาน้ำจืด , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษากลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อยบางชนิดประกอบ ด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. การเกร็งตัวและรูปแบบทางประสาทสัมผัสของปลาสด 2. อิทธิพลของการฆ่า ความล่าช้าในการเก็บในน้ำแข็ง และตำแหน่งของชิ้นปลาต่อคุณภาพของปลา 3. ผลของการปล่อยให้ปลาดิ้นรนต่อการคุณภาพการเก็บรักษา และ 4. ผลของการเอาเครื่องในออกต่อคุณภาพการเก็บรักษา ปลากะพงขาวถูกฆ่าโดยการแช่ในน้ำแข็ง เริ่มเกิดการเกร็งตัวในชั่วโมงที่ 1 และเกร็งตัวเต็มที่ในชั่วโมงที่ 5-8 ก่อนเริ่มคลายตัว แต่ทั้งนี้ขี้นอยู่กับตำแหน่งของชิ้นปลา ตาที่เปล่งแสงคล้ายหลอดไฟ เป็นดัชนีบ่งชี้ความสดที่ดีที่สุด ในขณะที่ลักษณะของเหงือก เช่น กลิ่น ปริมาณเมือก และสี เป็นดัชนีที่ดีในการบ่งชี้ปลาที่มีคุณภาพต่ำลง ผลการทดลองพบว่าปลากะพงขาวมีอายุการเก็บในน้ำแข็งอยู่ในช่วง 9-12 วัน ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบว่าอยู่ในรูปปลาสด หรือปลานึ่งสุก การเก็บปลาในน้าแข็งพบว่า เนื้อส่วนหาง ยังคงมีความแน่นไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่เนื้อส่วนหัวและส่วนกลางลำตัว มีความแน่นเนื้อลดลงตามอายุการเก็บรักษา pH ของปลากะพงขาวมีค่าต่ำสุด ในช่วง 1-2 วันแรกหลังการเก็บรักษาในน้ำแข็งก่อนมีค่าเพิ่มมากขึ้น ปริมาณกรดแลกติกในส่วนหัวมีแนวโน้มที่จะมีค่ามากกว่าส่วนอื่นๆ และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , Paiboon Thammarutwasik . (2547). กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , Paiboon Thammarutwasik . 2547. "กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , Paiboon Thammarutwasik . "กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , Paiboon Thammarutwasik . กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.