ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า
นักวิจัย : Pongsak Dulyapraphant , Danu Prommin , Bancha Chernchujit , Thawatchai Kantisitthiporn , พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ , ดนุ พรหมมินทร์ , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ธวัชชัย ขันติสิทธิพร
คำค้น : Biomedical materials , Engineering and technology , Knee , Materials engineering , Medical rehabilitation , ข้อเข่า , ต้นแบบ , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1279
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักในการออกแบบและสร้างต้นแบบอุปกรณ์พื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่าขึ้นภายในประเทศเอง โดยมุ่งหวังที่จะนำเครื่องที่สร้างขึ้นนี้ได้ไปใช้งานในเชิงสาธารณะประโยชน์ เป็นหลัก โดยการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น สองลำดับขั้น โดยในขั้นที่ 1 จะทำการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้นแบบขึ้น พร้อมทั้งทำการทดสอบการใช้งานจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในขั้นตอนนี้ ขั้นที่ 2 จะเป็นการขยายผล โดยนำเครื่องที่สร้างขึ้นนั้นไปขยายผลในเชิงสาธารณประโยชน์ต่อไป

บรรณานุกรม :
Pongsak Dulyapraphant , Danu Prommin , Bancha Chernchujit , Thawatchai Kantisitthiporn , พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ , ดนุ พรหมมินทร์ , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ธวัชชัย ขันติสิทธิพร . (2550). การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Pongsak Dulyapraphant , Danu Prommin , Bancha Chernchujit , Thawatchai Kantisitthiporn , พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ , ดนุ พรหมมินทร์ , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ธวัชชัย ขันติสิทธิพร . 2550. "การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Pongsak Dulyapraphant , Danu Prommin , Bancha Chernchujit , Thawatchai Kantisitthiporn , พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ , ดนุ พรหมมินทร์ , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ธวัชชัย ขันติสิทธิพร . "การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
Pongsak Dulyapraphant , Danu Prommin , Bancha Chernchujit , Thawatchai Kantisitthiporn , พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ , ดนุ พรหมมินทร์ , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ธวัชชัย ขันติสิทธิพร . การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.