ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม
นักวิจัย : Jittiporn Kruenate , Supannee Pathumarak , Uthai Wichai , จิตติ์พร เครือเนตร , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สุพรรณี ปทุมารักษ์ , อุทัย วิชัย
คำค้น : Acidic indicator , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Fermentation , Food , Microorganisms , Nham , การหมัก , จุลินทรีย์ในอาหาร , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหารหมักดอง , แหนม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แหนมเป็นอาหารหมักไทยที่มีกำลังการ ผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นผลิตภัณฑ์หมักประเภทเนื้อสัตว์ที่มีการบริโภคมากที่สุดและแพร่หลายทั่ว ประเทศ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการผลิตแหนมนั้นไม่ได้มีการพัฒนามากไปกว่าอุตสาหกรรม พื้นบ้าน จึงทำให้แหนมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีภาพพจน์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพราะการหมักนี้เกิดขึ้นจากเชื้อที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ซึ่งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้ามาด้วย และผู้ผลิตหลายรายไม่มีระบบการควบคุมและป้องกันคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีตัวบ่งชี้ค่า pH ของผลิตภัณฑ์แหนมจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าผลิตภัณฑ์ แหนมที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้พร้อมแล้วสำหรับการบริโภคได้อย่าง ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แหนมที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและพร้อมที่จะรับประทานได้นั้นต้องมี ค่าความเป็นกรดต่ำกว่า 4.6 เนื่องจากที่ภาวะนี้จะตรวจไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ให้โทษต่อร่างกาย ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบวิธีที่สามารถชี้วัดค่าความ เป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ขณะวางจำหน่าย Nham is a type of fermented Thai food widely consumed by Thai people in every region of Thailand. Thus, Nham product is a successful commercial product to the extent that it expands into the industrial level. Despite the increase in scale of production, the fermentation technology remains indigenous. One of the problem involving Nham product is an inconsistent and inadequate quality control. This allows phathogenic bacteria to grow before Nham can develop to a safe acidic condition, resulting in the possibility of food poisoning. In term of safety concern for Nham consumption, Nham products should have a pH less than 4.6 due to non-existing of any microbial organisms at this stage. In order to improve the quality of the Nham, this project aims to develop and invent an acidic indicator for checking a safety condition of Nham product. When the Nham is safe to eat because there is no unwanted spoilage phathogenic organisms such innovative indicator will change the color.

บรรณานุกรม :
Jittiporn Kruenate , Supannee Pathumarak , Uthai Wichai , จิตติ์พร เครือเนตร , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สุพรรณี ปทุมารักษ์ , อุทัย วิชัย . (2551). การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Jittiporn Kruenate , Supannee Pathumarak , Uthai Wichai , จิตติ์พร เครือเนตร , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สุพรรณี ปทุมารักษ์ , อุทัย วิชัย . 2551. "การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Jittiporn Kruenate , Supannee Pathumarak , Uthai Wichai , จิตติ์พร เครือเนตร , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สุพรรณี ปทุมารักษ์ , อุทัย วิชัย . "การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
Jittiporn Kruenate , Supannee Pathumarak , Uthai Wichai , จิตติ์พร เครือเนตร , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สุพรรณี ปทุมารักษ์ , อุทัย วิชัย . การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.