ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์
นักวิจัย : นภัสถ์ จันทร์มี , นิคม โชติกานนท์ , สุชีวัน นาบุญมี , วีรพันธ์ ศรีจันทร์ , Napat Chantaramee , Nikom Chotikanont , Sucheewan Naboonme , Weerapan Srichan
คำค้น : Aluminum silicates , Engineering and technology , Mica , Minerals , Muscovite , Phlogopite-biotite , มัสโคไวต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หินฟิลไลต์ , อะลูมิโนซิลิเกต , แร่ , โฟลโกไพต์-ไบโอไทต์ , โมโนคลินิก , ไมกา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไมกาเป็นชื่อเรียกกลุ่มแร่อะลูมิโนซิลิเกตเชิงซ้อนที่จัดอยู่ในระบบผลึกแบบ โมโนคลินิก มีลักษณะโครงสร้างแบบแผ่นที่สามารถแยกออกเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ได้ ในกลุ่มแร่นี้จะมีมัสโคไวต์ และโฟลโกไพต์ - ไบโอไทต์ที่จัดเป็นชนิดมีความสำคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากมีลักษณะของความเป็นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนความร้อน เหนียวและยืดหยุ่นดี ความสามารถในการดูดความชื้นต่ำ โปร่งใสและสะท้อนแสง ตลอดจนมีความทนทานต่อการสึกหรอในสภาพธรรมชาติและสภาวะทางเคมี แร่ไมกาเป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญทั้งของหินแปรและหินอัคนี โดยหินแปรส่วนที่เป็นฟิลไลต์จะมีแร่ในกลุ่มไมกาเป็นแร่องค์ประกอบหลักที่ สำคัญ ขณะที่หินอัคนีนั้นหินแกรนิต และหินแกรโนไดโอไรต์ มีแร่ในกลุ่มไมกาเป็นส่วนประกอบเช่นกัน แต่หินเปกมาไทต์ซึ่งเป็นหินอัคนีชนิดหนึ่งจะเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญทั้งของ แร่เฟลด์สปาร์ และแร่ในกลุ่มไมกา ดังนั้นหินชนิดต่างๆ ดังกล่าวจึงอาจเป็นแหล่งที่มาของแร่ในกลุ่มไมกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ และปริมาณของกลุ่มแร่ไมกา สำหรับประเทศไทย หินฟิลไลต์พบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ตามสภาพข้อมูลปัจจุบันหินฟิลไลต์ที่สะดวกต่อการเข้าถึงมีอยู่ในท้องที่ จังหวัดตากและสุพรรณบุรี ด้วยเหตุปัจจัยเอื้ออำนวยดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดจะใช้หินฟิลไลต์จากพื้นที่จังหวัดตากและสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาและทดลอง การศึกษาทดลองตามโครงการนี้เป็นขั้นตอนแรกของโครงการการใช้ประโยชน์ของแร่ ไมกาในอุตสาหกรรมโดยเริ่มต้นจากการศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและส่วนประกอบทาง แร่ของหินฟิลไลต์ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้น แล้วจึงทำการแยกแร่ไมกาโดยการใช้โต๊ะสั่น และด้วยวิธีการลอยแร่ หัวแร่ไมกาที่แยกได้จะนำไปแยกระหว่างแร่ในกลุ่มแร่ไมกาด้วยกันโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งมัสโคไวต์ และโฟลโกไพต์ - ไบโอไทต์ ด้วยวิธีการลอยแร่ซ้ำ และ/หรือ ด้วยอำนาจแม่เหล็กและไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลการวิจัยสำหรับการนำแร่ไมกาไปใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ Mica is a generic term applied to a group of complex aluminosilicate minerals in monoclinic crystal system having a sheet or plate-like structure, which easily split into optically flat films. The two commercially important mica are muscovite and phlogopite-biotite because of their outstanding combinations of electrical, thermal, mechanical, physical and chemical properties as high electrical resistivity, low heat conductivity, tough, flexible, moisture-proof, transparent, glitter and unaffected by atmospheric acid or chemicals. By mean of mineralogy, mica is a rock-forming mineral of metamorphic and igneous rocks. Over a wide range of metamorphic rocks, mica occurs as essential composition in phyllitic rocks or phyllite. In case of igneous rocks, mica is an essential mineral found not only in granite and granodiorite but also in pegmatite. Thus, there are many rocks could be major source of mica but rely on grade and tonnage of mica itself. Since phyllitic rocks can be found in every part of Thailand particularly in Tak and Suphanburi therefore phyllitic rocks from those area are selected to use as a starting material in this study. Mica processing proposed in this study is the first phase of research on beneficiation of mica from local deposits for industrial uses. It is therefore the study will be started with determination of both chemical and mineralogical composition of mica containing rock samples. Samples will be crush and grind into an appropriate size for mica separation probably by means of shaking table and/or flotation processes. The mica concentration will be further processes by magnetic and electric separation method for muscovite and phlogopite-biotite. An appropriate route of processing with some specific condition for phyllitic rocks, mica containing rock samples, from both Tak and Suphanburi are among the basic information can be figured out by this study for further research and development on mica as an industrial raw material.

บรรณานุกรม :
นภัสถ์ จันทร์มี , นิคม โชติกานนท์ , สุชีวัน นาบุญมี , วีรพันธ์ ศรีจันทร์ , Napat Chantaramee , Nikom Chotikanont , Sucheewan Naboonme , Weerapan Srichan . (2548). การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นภัสถ์ จันทร์มี , นิคม โชติกานนท์ , สุชีวัน นาบุญมี , วีรพันธ์ ศรีจันทร์ , Napat Chantaramee , Nikom Chotikanont , Sucheewan Naboonme , Weerapan Srichan . 2548. "การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นภัสถ์ จันทร์มี , นิคม โชติกานนท์ , สุชีวัน นาบุญมี , วีรพันธ์ ศรีจันทร์ , Napat Chantaramee , Nikom Chotikanont , Sucheewan Naboonme , Weerapan Srichan . "การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
นภัสถ์ จันทร์มี , นิคม โชติกานนท์ , สุชีวัน นาบุญมี , วีรพันธ์ ศรีจันทร์ , Napat Chantaramee , Nikom Chotikanont , Sucheewan Naboonme , Weerapan Srichan . การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.