ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด
นักวิจัย : นวลละออง ศรีชุมพล , บุญมา วิภาสดำรงกุล , วรวุฒิ ไชยปัญหา , ธนา โอสถสภา , เหมือนฝัน สุเมธาวิวัฒน์
คำค้น : Active Tag , Chilled injuries , Communication technologies , Engineering and technology , Radio communications and broadcasting , Radio frequency identification systems , RFID , การเก็บและรักษา , คลื่นความถี่วิทยุ , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สะท้านหนาว , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อาหาร , อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ธรรมชาติของอาหารแช่เย็นแช่แข็งเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้ง่ายหากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอาหารแช่เย็น เช่น เนื้อ โดยพบว่าทุกๆ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ที่สามารถก่อให้เกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นและอายุการเก็บรักษาลดต่ำลง ผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจากต้นแล้วยังคงกระบวนการหายใจและคายก๊าซอยู่ จึงจำเป็นต้องมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิควบคุมจำเพาะ เพื่อลดอัตราการหายใจลง ซึ่งผักผลไม้แต่ละชนิดต่างก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมของตัวเอง หากเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป และเก็บไว้นานเกินไป ผักและผลไม้สดอาจเกิดอาการที่เรียกว่า สะท้านหนาว (Chilled injuries) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายได้ การเก็บรักษาอาหารไม่เพียงแต่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังมีความสำคัญต่อสุขอนามัยผู้บริโภคด้วย โดยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ประมาณการว่า ในแต่ละปีจะมีประชากรชาวอเมริกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยประมาณ 40 - 80 ล้านคน ทั้งนี้ประมาณ 1.10 แสนคนเสียชีวิตจากสาเหตุของการบริโภคอาหารที่เสื่อมสภาพ ดังนั้น การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บรักษา และ การขนส่งจนถึงมือลูกค้า (Supply chain) จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและงานวิจัยฉบับนี้ก็ได้เสนอแนวทาง ในการตรวจสอบแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี RFID ที่ชื่อว่า Smart sensing tag ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยฉบับนี้ ไม่เพียงแต่จะมีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลและสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุเพื่อกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น แต่ยังสามารถวัดค่าและบันทึกอุณหภูมิพร้อมวัน-เวลาได้อีกด้วย นอกจากนั้นมันยังถูกออกแบบให้ทำงานในห้องเย็นซึ่งสามารถมีอุณหภูมิต่ำได้ถึง -20 C ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าทดแทนในต่างประเทศอย่างมาก

บรรณานุกรม :
นวลละออง ศรีชุมพล , บุญมา วิภาสดำรงกุล , วรวุฒิ ไชยปัญหา , ธนา โอสถสภา , เหมือนฝัน สุเมธาวิวัฒน์ . (2551). ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นวลละออง ศรีชุมพล , บุญมา วิภาสดำรงกุล , วรวุฒิ ไชยปัญหา , ธนา โอสถสภา , เหมือนฝัน สุเมธาวิวัฒน์ . 2551. "ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นวลละออง ศรีชุมพล , บุญมา วิภาสดำรงกุล , วรวุฒิ ไชยปัญหา , ธนา โอสถสภา , เหมือนฝัน สุเมธาวิวัฒน์ . "ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
นวลละออง ศรีชุมพล , บุญมา วิภาสดำรงกุล , วรวุฒิ ไชยปัญหา , ธนา โอสถสภา , เหมือนฝัน สุเมธาวิวัฒน์ . ป้ายวัดอุณหภูมิฉลาด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.