ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ
นักวิจัย : ดรุณี ผ่องสุวรรณ , พิกุล วณิชาภิชาติ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , Darunee Bhongsuwan , Pikul Wanichapichart , Tripob Bhongsuwan
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Membranes (Technology) , Purification , Reverse osmosis , Sewage , กระบวนการออสโมซิลผันกลับ , การบำบัดน้ำเสีย , ชุดทดสอบประสิทธิภาพเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับที่ความดันสูงแบบ dead-end , น้ำเสีย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ออสโมซิสผันกลับ , เมมเบรน (เทคโนโลยี) , แผ่นเยื่อกรองออสโมซิส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ก็ เพื่อต้องการสร้างชุดทดสอบประสิทธิภาพเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับที่ความดัน สูงแบบ dead-end เพื่อใช้ทดสอบแผ่นเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับทั้งที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ ชุดทดสอบแบบ dead-end มีข้อเด่นเหนือกว่าชุดทดสอบแบบ cross-flow คือใช้สารละลาย feed ปริมาณน้อยประมาณ 2 ลิต (ระบบ cross-flow ใช้ถึง 50 ลิต) ทำให้การเตรียมสารปนเปื่อนในน้ำทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถศึกษาประสิทธิภาพของเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับในการขจัดสารปน เปื้อนในน้ำได้เกือบทุกชนิด และเนื่องจากระบบ dead-end ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว จึงไม่มีความซับซ้อนในการบำรุงรักษา ในการสร้างจะใช้วัสดุเป็นเหล็กไร้สนิมทั้งหมด ถึงบรรจุสารละลาย feed จะมีขนาดความจุประมาณ 2 ลิตร ส่วน test cell มีความจุประมาณ 0.5 ลิต ความดันสูงที่ใช้งานระหว่าง 2-5 Mpa ได้จากความดันของก๊าซไนโตรเจนในถังความดันสูงซุ่งใช้แทนเครื่องสูบ การป้องกันการสะสมของเคกบนผิวเยื่อกรองทำโดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก ชุดทดสอบแบบ dead-end ที่จะสร้างขึ้นนี้จะเป็นเครื่องมือวิจัยหลักในงานการเรียนการสอน และการวิจัยในด้านเทคโนโลยีเมมเบรน Aim of this research project is to construct a dead-end type high pressure test cell which will be used for performance test of reverse osmosis (RO) membrane both laboratory-built and imported. Use of a dead-end type test cell in RO membrane separation study is in some respects better than using a cross-flow type as the dead-end test cell requires only 2 litres of feed solution (a cross-flow cell needs some 50 litres of feed solution). Therefore the preparation of feed solution for dead-end type test cell is easy and cheap. This increases a possibility to study the rejection efficiency of the membrane in separation of all contaminants. A dead-end system do not contain a moving part that reduces complexity and maintenance of the system. Stainless steel is used to build this unit in all parts. Feed container is 2 litres in volume while test cell is about 0.5 litre. High operating pressure of 2-5 Mpa is from N2 gas in a high pressure container, which is used instead of high pressure pump. Accumulation of cake on membrane surface is reduced using a magnetic stirrer. The dead-end type test cell constructed here will be the major research and educational instrument in membrane technology

บรรณานุกรม :
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , พิกุล วณิชาภิชาติ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , Darunee Bhongsuwan , Pikul Wanichapichart , Tripob Bhongsuwan . (2546). การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , พิกุล วณิชาภิชาติ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , Darunee Bhongsuwan , Pikul Wanichapichart , Tripob Bhongsuwan . 2546. "การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , พิกุล วณิชาภิชาติ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , Darunee Bhongsuwan , Pikul Wanichapichart , Tripob Bhongsuwan . "การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ , พิกุล วณิชาภิชาติ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , Darunee Bhongsuwan , Pikul Wanichapichart , Tripob Bhongsuwan . การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.